Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bluebotens adventskalender

Skapad 2018-11-29 13:08 i Sandtorps förskola Nykvarn
Kopiera mallen och döp om den. Ex Pedagogisk planering för ....
Förskola
I år har vi gjort i ordning en adventskalender som ger barnen tillfällen att möta teknik i form av Bluebot och qr-koder samt olika experiment kopplat till kemi, fysik, teknik, språk, matematik

Innehåll

Syfte och bakgrund

Syftet är att räkna ner dagarna till julafton med hjälp av Blueboten och samtidigt väva in läroplansmål.

Bakgrunden är att barnen visat stort intresse för att arbeta med Blueboten. Vi pedagoger ser även detta som ett utmärkt tillfälle att undervisa om olika läroplansmål.

Mål

Målet med aktivitet är att barnen dagligen fram till jul ska få tillfälle att utforska och utmanas i arbetet med Bluboten. Aktiviteten ska även skapa tillfällen där barnen får utforska och utmanas i arbetet med QR-koder. 

De olika aktiviteterna skapar tillfällen där barnen utmanas i sin naturkunskap, teknik, matematiska, estetiska och språkliga förmåga - samt ger utrymme för deras delaktighet och inflytande.

Det skapas även tillfällen där barnen kan ställa egna hypoteser och ta egna ställningstaganden.

Arbetssätt/metod

- Vi gör i ordning en Blubotmatta med tillhörande "adventsluckor".

- Barnen får turas om varje dag att styra Bluboten till respektive lucka. 

- Vi ser till att förbereda oss inför varje lucka så vi har respektive tillbehör.

 

Aktiviteter som luckorna innehåller:

1. Qr-sång (Luciasång).

2. Tekniklådan - utforska enkel teknik

3. Räkna till 10 på olika språk.

4. EXPERIMENT - Karamellfärg i mjölk som reagerar på diskmedel.

5. EXPERIMENT - Skitties färgar av sig i vatten.

6. EXPERIMENT - Poppcorn, flyta sjunka

7. Skapa en egen Playdohdeg.

8. Qr-sång (Lucisasång).

9. Qr-sång (Lucisasång).

10. EXPERIMENT- Vatten och bubblor - diskmedel/sugrör

11. Rita med whiteboardpenna på porslin och häll sedan på vatten

12. EXPERIMENT - Ishand, Vad händer när man häller salt på isen?

13. Frysa in föremål i is.

14. Nallen på/under/bredvid/framför/bakom stolen.

15. QR-kod Babblarsång. 

16. QR-kod Arne alligator.

17. EXPERIMENT - Skapa ett eget vulkanutbrott.

18. Undersök magnetism, magnetiskt eller ej? 

19. Undersöka vad som skett med föremål i is - hacka fram.

20. Leta efter ett paket på avdelningen.

21. Qr-kod språklek babblarna.

22. Vad tror ni Kompishjälten gör under julen?

23. Programmera Blueboten att dansa (teknik).

24. Säg god jul på olika språk (språk - mångkultur).

 

Utveckling och process dokumenterar vi i Blogg och barnets Lärlogg

Vi dokumenterar med hjälp av bild, film och text.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: