👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spår av kristendom 18/19

Skapad 2018-11-29 13:43 i Vallhamra skola 7-9 Partille
Grundskola 4 Religionskunskap
I spår av kristendom upptäcker vi hur religionen påverkat vår nutid. Vi funderar över tro och fakta och fakta kring tro.

Innehåll

Detta ska du lära dig:

Traditioner och högtider inom kristendomen

Hur man kan se spår av kristendomen i samhället idag

Några religiösa berättelser och kunna fundera kring dem

Hur det kan kännas att vara kristen

Likheter och skillnader mellan de abrahamitiska religionerna (kristendom, judendom, islam)

 

Så här kommer vi att arbeta:

Se på filmer med fakta om kristendomen

Höra kristna människor berätta om sin tro

Läsa faktatexter om kristendomen

Besöka en kyrka och en präst

Prova olika sätt att lära sig fakta genom att läsa.

Göra uppgifter kring digitalt och i skrivboken kring det du lär dig. 

 

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

Se hur väl du kan beskriva högtider och traditioner inom kristendomen.

Lyssna på dina frågor utifrån filmer vi ser.

Titta på din tankekarta och vad du fått med där.

Se hur du klarar uppgiften då du ska jämföra de abrahamitiska religionerna. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6