Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Assignment: Agony Aunt

Skapad 2018-11-29 14:10 i Djurgårdsskolan Kristinehamn
An “Agony Aunt” column is an advice column*, often found in a newspaper or magazine. You will write a letter about a problem to the writer (the Agony Aunt - or Uncle), and get a reply from a classmate.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Here you will write an "Agony Aunt"-letter, a letter to a form of advice column in a newspaper and you will also get to reply to a classmate's letter.

Innehåll

Assignment: Agony Aunt

 

An “Agony Aunt” column is an advice column*, often found in a newspaper or magazine. You can write a letter about a problem to the writer (the Agony Aunt - or Uncle), and get a reply.

 

Most often, these letters are quite short and anonymous.

 

Read the example here:

 

http://downloads.bbc.co.uk/skillswise/english/en06opin/worksheet/en06opin-l1-w-agony-aunt-letter-example.pdf

 

Your assignment is to:

 

 1. Try to find your own examples of “Agony Aunt letters & replies” to give you ideas

 2. Write your own letter to an Agony Aunt

  1. Decide on a problem to write about. Make up a problem to write about - or use something real - but remember we are supposed to share these in class!

  2. Begin your letter with: “Dear Agony Aunt,” and sign off with a signature fitting the problem you have written about, as in the example.

  3. Make sure you have followed the example!

 3. Have your classmate share their letter with you, which you then write a response to & vice versa

 

*https://en.wikipedia.org/wiki/Advice_column

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  C 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
  En  A 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9

Matriser

En
Assignment: Agony Aunt

Uttrycka sig i skrift

F
E
C
A
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Strategi för interaktion

F
E
C
A
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: