Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagotema i f-klass

Skapad 2018-11-29 14:27 i Frösakullskolan Halmstad
Grundskola F
Välkommen till sagans värld! Under några veckor kommer vi att bege oss till sagans spännande värld. Vi ska fantisera, lyssna, skapa och dramatisera.

Innehåll

 

Syfte-förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I sagotemat ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • fantisera
 • samtala och lyssna
 • utforska och framföra egna tankar
 • dramatisera
 • skapa och uttrycka dig med hjälp av olika estetiska uttrycksformer
 • arbeta självständigt och tillsammans med andra 

Så här kommer vi att arbeta

Tillsammans med dina kamrater kommer du att få:

 • lyssna på olika sagor och fabler
 • få veta lite om hur en saga kan vara uppbyggd
 • se sagor på film
 • göra sagolekar
 • skriva en egen saga
 • göra en liten film utifrån din saga
 • rita bilder till olika sagor
 • måla och konstruera sagoslott och sagofigurer
 • sjunga sånger från några kända sagor
 • använda räknesagor i matten
 • titta på sagobilder av olika illustratörer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: