Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Datornät, introduktion till datornätverk

Skapad 2018-11-29 14:55 i Åsö vuxengymnasium Stockholm Vuxenutbildningar
Vuxenutbildning
Syfte: Kursen syftar till att ge den studerande grundläggande kunskaper i olika datornätverk med inriktning på IP-baserade nätverk.

Innehåll

Innehåll

Undervisningen omfattar teoretiska grunder med praktiska laborationer, där de studerande omsätter sina teoretiska kunskaper till praktik.

Läranderesultat

Kunskaper

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

 Diskutera nätverk och uppbyggnad i företag/organisation.

 Beskriva nätverk och betydelse för företag/organisation.

 Förklara valda exempel av protokoll och anslutningar i nätverk.

 Beskriva enkel IT-infrastruktur (fysisk och logisk)

 Sammanfatta kommunikation och hantering av densamma i ett nätverk.

 

Färdigheter

Efter genomgången kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 Hantera olika protokoll i datornätverk.

 

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen IG, G eller VG.

Kursens slutbetyg baseras på en sammanvägning av resultaten i samtliga examinationsmoment.

 

Betygskriterier

För betyget Godkänt (G): Den studerande uppfyller samtliga krav för kursens läranderesultat.

För betyget Väl Godkänt (VG): Den studerande uppfyller samtliga krav för godkänt, samt visar högre nivå på självständighet, kritisk granskning och kvalitativ tillämpning.

Lärresurser

Skriftliga, elektroniska källor samt andra resurser meddelas av kursansvarig före kursstart. 

Matriser

Datornät, introduktion till datornätverk

IG
G
VG
Slutbetyg

IG
G
VG
Datornätverksuppbyggnad, hur kommunikation sker, samt olika typer av LAN och WAN.
Olika anslutningstyper samt relevanta kabel- och kontakttyper.
Routrar, switchar och grundläggande konfiguration av dessa.
Planera, implementera, hantera samt felsöka olika anslutnings- och routing-protokoll.
Använda NAT och PAT för att sammankoppla ett LAN med Internet.
Administration och felsökning av switchar samt olika protokoll
Routingprotokoll övergripande
IP-adressering och subnätverk.
L2-protokoll såsom Ethernet m.fl.
IPv4/IPv6.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: