Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att leva tillsammans

Skapad 2018-11-29 15:21 i Noltorpsskolan Alingsås
Ett arbetsområde utifrån materialet i Religion (PULS) kapitel Att leva tillsammans.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
I det här arbetsområdet kommer vi att diskutera identitet och livsfrågor. Vi kommer att fundera över vad en bra kamrat är, hur man kan stötta en kompis som verkar ledsen och hur vi kan tänka i olika etiska frågor.

Innehåll

Centralt innehåll

Olika livsfrågor, t ex vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat.

Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.

Vardagliga moraliska frågor som rör identitet och roller, jämställdhet, utanförskap och kränkning. 

Vad kan ett bra liv vara och vad kan det innebära att göra gott.

 

Konkreta mål

Du ska kunna några viktiga begrepp, inom arbetsområdet.

Du ska kunna resonera kring vardagliga moraliska frågor, exempelvis jämställdhet, utanförskap, kränkning, samhörighet och ansvar.

Du ska kunna resonera kring  vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att resonera om vardagliga moraliska frågor, t.ex.

 • rätt och orätt
 • identitet
 • samhörighet och kamratskap
 • utanförskap
 • kränkning
 • hur bråk och konflikter uppstår och hur man kan göra för att lösa dem
 • alla människor är olika och lika mycket värda

 

Undervisning

Vi kommer:

 • samtala och diskutera kring olika moraliska frågor 
 • göra skrivuppgifter
 • se på filmer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  A 6
 • Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl funge­rande sätt.
  Re  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: