Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt samhälle och vårt närområde.

Skapad 2018-11-29 15:25 i Gottsta skola Norrtälje
En planering om arbetsområde vårt samhälle och närområde.
Grundskola 1 – 2 SO (år 1-3)
Vad behövs i ett samhälle för att det ska fungera? Vad finns det för olika yrken i vårt närområde egentligen? Vilket är ditt drömyrke? Vi lär oss mer om detta samt om pengars värde och hur de används i vårt samhälle. Vi tittar också närmare på trafiken. Hur ska man bete sig ute i trafiken? Temat innehåller också en liten återblick på kyrkor och religioner i vårt närområde.

Innehåll

Det här ska du kunna.

 • Vilka viktiga samhällsfunktioner som måste finnas i ett samhälle.
 • Vilka yrken det finns i vårt närområde.
 • Några viktiga trafikmärken och de viktigaste trafikreglerna som gäller när du går eller cyklar.
 • Känna till några faror i trafikmiljön kring skolan och i närområdet.
 • Känna till olika betalningsformer samt vad några olika varor och tjänster kan kosta.
 • Kunna väderstrecken samt utifrån en karta över skolgården hitta till olika platser.
 • Kunna göra en egen karta över ett rum med möbler i passande storlek.
 • Känna till ett par platser i närområdet som är viktiga inom religion.

Hur ska du lära dig mer om det här?

Genom att:

 • Se på film.
 • Lyssna på någon som kan.
 • Gå på studiebesök.
 • Läsa faktaböcker.
 • Diskutera i par och grupp.
 • Arbeta med I-pad.
 • Rita.
 • Skriva.

Hur ska du visa vad du har lärt dig?

Genom att:

 • Kunskapstest kring vägmärken och trafik.
 • Skriva egna faktatexter om yrken vi arbetat med.
 • Visa att du kan använda en enkel karta över skolgården.
 • Göra en egen karta över ett rum.
 • Berätta om olika betalformer och veta vad ett par saker i vardagen kostar.

Hur ska kunskapen bedömas?

Genom att:

 • Du får göra en självbedömning.
 • Din/dina lärare tar del av din kunskap och fyller i matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3

Matriser

SO
Samhället och vårt närområde.

Du behöver utveckla förmågan att...
Du har förmågan att...
Du har förmågan att med säkerhet...
...kunna berätta om minst 3 olika yrken som kan finnas i vårt närområde.
...kunna ge exempel på minst 3 olika samhällsfunktioner som måste finnas i vårt samhälle.

SO
Trafik och samhälle

Trafik

 • SO  1-3   Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
 • SO   3   Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Jag har svårt
Jag kan
Jag kan mer
Trafikregler
Jag kan med hjälp berätta vad trafikregler är och kan ge exempel på någon regel t.ex. cykelns utrustning, övergångsställen.
Jag kan kort berätta vad trafikregler är och kan ge exempel på någon regel t.ex. cykelns utrustning, övergångsställen.
Jag kan utförligt berätta vad trafikregler är och kan ge exempel på flera trafikregler.
Faror i trafiken
Jag kan med hjälp berätta om något ställe i vår närmiljö/i trafiken som är riskfyllt. Jag kan med hjälp ge något exempel på hur jag ska bete mig i trafiken för att undvika faror/olyckor.
Jag kan berätta om ett par ställen i vår närmiljö/i trafiken som är riskfyllda. Jag kan ge ett par exempel på hur jag ska bete mig i trafiken för att undvika faror/olyckor.
Jag kan berätta om flera ställen i vår närmiljö/i trafiken som är riskfyllda. Jag kan ge flera exempel på hur jag ska bete mig i trafiken för att undvika faror/olyckor.
Trafikmärken
Jag känner igen några vanliga trafikmärken i vår närmiljö - t ex cykelbana, gångbana,gång/cykelbana, övergångsställe.
Jag känner igen några vanliga trafikmärken i vår närmiljö , och kan till viss del förklara vad vad de betyder och varför de är viktiga.
Jag känner igen flera vanliga trafikmärken i vår närmiljö. Jag kan förklara vad vad de betyder och varför de är viktiga.

Centrala samhällsfunktioner

 • SO  1-3   Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
 • SO   3   Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Jag har svårt
Jag kan
Jag kan mer
Jag kan med hjälp ge exempel på några centrala samhällsfunktioner, exempelvis sjukvård, räddningstjänst och skola.
Jag känner till och kan ange några centrala samhällsfunktioner, exempelvis sjukvård, räddningstjänst och skola.
Jag känner till och kan ange några centrala samhällsfunktioner, exempelvis sjukvård, räddningstjänst och skola. Jag kan berätta varför dessa är viktiga i vårt samhälle.

Yrken och verksamheter i närområdet

 • SO  1-3   Yrken och verksamheter i närområdet.
 • SO   3   Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Jag har svårt
Jag kan
Jag kan mer
Jag kan med hjälp ge exempel på några yrken och verksamheter i närområdet, exempelvis kontor och bibliotek.
Jag känner till och kan berätta om några yrken och verksamheter i närområdet.
Jag känner till och kan ange några yrken och verksamheter i närområdet, kontor och bibliotek. Jag kan berätta varför dessa är viktiga i vårt samhälle.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: