Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2018-11-29 15:30 i Valhallaskolan Halmstad
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Svenska Bild
I det här arbetsområdet ska vi lära oss mer om solen, planeterna, stjärnorna och månen. Vi ska också ta reda på varför vi har olika årstider och hur vi växlar mellan natt och dag.

Innehåll

Undervisningen

Inspiration och uppstart, Vad vet jag om rymden? Vad vill jag veta mer om?

Input: Filmer, faktatexter, gemensamma genomgångar

Arbetsuppgifter: läsa faktatexter, skriva egna faktatexter, skriva berättande text, bildskapande,

 

Bedömning

Eleverna ska i bild och text förklara hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra och därmed beskriva skiftningarna natt/dag och årstidernas växlingar.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: