Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sjukamp

Skapad 2018-11-29 16:38 i Skebo fritidshem Norrtälje
FRIPP-samverkan med hemmet.
Grundskola F – 6
Nu börja vi närma oss julen vilket också innebär terminens slut och då passar vi på att bjuda in nära och kära till vårt fritids på fika och något roligt.

Innehåll

Sjukamp

 

Tisdagen den 4 december.

 

Varför har vi sjukamp? 

  • Skapa goda relationer mellan fritidshemmets pedagoger och vårdnadshavare.
  • Eleverna synliggör vår verksamhet med hjälp av pedagogerna.

 

Förmågor och centralt innehåll: 

Fritidshemmet ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att vi tillsammans kan utveckla fritidshemmets innehåll och verksamhet.

I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, arbetsätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten.

 

Hur gör vi?

Pedagoger och elever planerar tillsammans i samlingen hur sjukampen ska utformas.

Utefter idéer och önskemål förbereder vi eventuella  skapande/baknings projekt någon vecka innan sjukampen.

 

Före eller efter fikat berättar och visar eleverna vad de gjort i verksamheten.

 

Eleverna serverar fika till besökare under tillfälle.

 

 

Hur utvärderar vi?

  • Eleverna gör en utvärdering tillsammans med pedagogerna vid exempelvis samling.
  • Vi pedagoger gör en egen utvärdering av hur vi upplevt aktiviteten.
  • Återkoppling på elevernas utvärdering sker till vårdnashavare via veckobrev.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: