Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska v.47-51

Skapad 2018-11-29 17:18 i Gustavslundsskolan Helsingborg
I detta arbetsområde kommer du att få läsa texter som handlar om mer eller mindre viktiga uppfinningar samt om det stora landet Kanada.
Grundskola 6 Engelska
In this unit you will learn about some interesting inventions, to write about some inventions and some grammar.

Innehåll

Mål för Unit 5 - Inventions

 • Att kunna läsa, förstå och översätta en eller flera av texterna ur Unit 5.
 • Att förstå hörövningen.
 • Att kunna återberätta texten med egna ord.
 • Att lära mig hur man använder some/any.
 • Att lära mig vad ett regelbundet verb är och kunna böja tio verb i rätt form.
 • Att lära mig vad ett oregelbundet verb är och kunna böja tio verb i rätt form.
 • Att kunna förklara ett ord jag inte känner till genom att beskriva det med andra ord.
 • Att kunna beskriva tre uppfinningar på engelska.

Syfte och innehåll

Syfte (ur läroplanen):

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Innehåll:

Vad:
- texter om uppfinningar 
- oregelbundna verb
- some/any
- hörövningar

- Området kommer att avslutas med att du skriver en berättelse utifrån givna bilder.

Hur:
Enskilt, parvis eller i små grupper arbetar vi med texterna i Gleerups .
Vi blandar gemensamma genomgångar och diskussioner i helklass med arbete i mindre grupper, par och enskilt. Vi läser, lyssnar och diskuterar.  

Eleven skriver en text om ett föreslaget eller självvalt ämne.
Eleven arbetar med grammatik i exercises och via arbetsblad.
Eleverna kommer att träna på att prata genom att ta med en egen bild att prata om (liten grupp).
Eleverna tränar in oregelbundna verb och regelbundna verb.
I slutet av arbetsområdet skriver eleverna en berättelse utifrån givna bilder.

Bedömning:
Bedömning sker fortlöpande under lektionstid, läxförhör, genom inlämning av en skriftlig uppgift, samt att du skriver en berättelse utifrån givna bilder för att visa vilket ordförråd och grammatik du har införskaffat dig.
Bedömningen utgår ifrån kunskapskraven i årskurs 6.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: