Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO (fysik) Värme, kyla och väder

Skapad 2018-11-29 21:10 i Solhemsskolan Stockholm Grundskolor
Under några veckors tid kommer vi att arbeta undersökande och du kommer att få lära dig mer om väder, värme och kyla.
Grundskola 4 Fysik
Vilket väder tycker du är det allra bästa? Sol, blåst, regn, snö eller en blandning av allt? Vi kommer att arbeta med fysik och temat värme, kyla och väder fram till jul och lite efter jul. Ett av målen är att du ska veta varför solen är så viktig för livet på jorden. Du ska också kunna ge exempel på hur vi kan spara värme och hur värme sprider sig, men även kunna förklara hur vindar uppstår. Du kommer också att få lära dig hur moln, regn och snö bildas.

Innehåll

 

Mål:

Vad ska du lära dig?

 • veta varför solen är viktig för livet på jorden
 • kunna ge exempel på hur vi kan spara värme
 • kunna ge exempel på hur värme kan sprida sig
 • kunna förklara hur vindar uppstår
 • veta hur moln, regn och snö bildas
 • kunna förklara vad som menas med väderprognos 
 • kunna ge exempel på hur man kan mäta väder

Undervisning:

Hur ska vi arbeta? 

 • läsa och diskutera texter i boken Koll på NO (EPA- enskilt, par, alla)
 • arbeta med läsförståelse på olika sätt
 • se på filmer och diskutera dem
 • träna på och genomföra systematiska undersökningar 
 • träna på fysikaliska begrepp kopplade till arbetsområdet 

Bedömning:

Hur bedöms du?

 • du deltar aktivt under lektioner och genomgångar
 • du kan ställa frågor och bemöta åsikter
 • du kan genomföra enkla undersökningar och dokumentera dessa
 • du kan använda de begrepp vi arbetar med både i diskussioner och vid den skriftliga dokumentationen
 • du kan uttrycka och motivera din åsikt i olika frågor
 • du kan förklara och visa samband genom att använda fysikens begrepp
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6

Matriser

Fy
Värme, kyla och väder

På väg att nå målen
Godkänt
Mer än godkänt
Mål 1
Samtala och diskutera
Du är på väg att kunna ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, teknik miljö och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, teknik miljö och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett enkelt sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, teknik miljö och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett utvecklat sätt.
Mål 2
Genomföra undersökningar
Du är på väg att kunna genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar på ett i huvudsak fungerande sätt. Du använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar på ett välfungerande sätt. Du använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Mål 3
Dokumentera undersökningar
Du är på väg att kunna visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Mål 4
Fysikaliska fenomen & begrepp
Du är på väg att ge exempel och beskriva hur saker hänger ihop i fysiken. Du använder få fysiska begrepp.
Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett enkelt sätt med viss användning av fysikens begrepp.
Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett utvecklat sätt med god användning av fysikens begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: