Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö Sv 7G Skriva

Skapad 2018-11-30 08:18 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Svenska
Första terminen i högstadiet är snart slut och ni har tillsammans skapat en massa minnen. Minnen ni kommer spara, bära med er och göra om i tanken. Just det där med att förändra sina minnen är något vi kommer jobba med fram till jul. Ni ska få skriva om ett minne från i somras och göra det till en skönlitterär text, en novell. Ni ska lägga till, ta bort och skapa en helt ny berättelse.

Innehåll

 

Det här kommer vi göra på lektionerna:

 

 

Tisdag 10.10-11.00 A21

Onsdag 8.20-9.10 A21

Fredag 10.10-11.10 A23

Vecka 48

 Redovisning debatt

Genomgång novell

 

 

Genomgång planering.

 

Disposition.

 

Röd tråd.

 

Vecka 49

Gå igenom miljö- och personbeskrivningar.

 

Jobba med olika beskrivningar.  

 

 

Skriva.

 

Genomgång styckesindelning.

 

 

 

Genomgång dialog.

 

Skriv på berättelsen.

 

Läxa till tisdag: Ha hela dispositionen klar och ett nästan färdigt första utkast.

 

 

 

Vecka 50

Jobba i smågrupper med era noveller.

 

Kamratbedömning.

 

 

 

Jobba med den feed back ni fick av era grupper.

Skriv klart och lämna in era noveller.

 

Vecka 51

Elevens val

 

Elevens val

 

JULLOV

 

 

 

 

  Underlaget för bedömning är:

 

  • Arbetet med berättelsen

  • Kamratbedömningen

  • Den färdiga berättelsen

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav – hur ska din text bedömas?

 

 

 

Så här ser en E-text ut ungefär:

 

Du ska kunna skriva en berättelse som hänger ihop, du vet, det händer inte helt olika saker hela tiden som man inte förstår. Du ska också för det mesta ha punkt, stor bokstav, komma och sådana saker. Det ska vara en så lång historia så att det hinner hända något och så att du hinner berätta med detaljer. Nästan en sida med handskrivna bokstäver måste det vara, annars är det nog för mycket som fattas.

 

Så här ser en C-text ut ungefär:

 

Det händer många saker, och personer och händelser beskrivs lite tydligare så att man kan leva sig in. Det finns lite fler olika ord, inte bara det vanligaste ordet för en sak. Det är punkt, stor bokstav, komma på rätt ställen.

 

Så här ser en A-text ut ungefär:

 

Det är en historia som man dras in i. Det som händer för historien framåt, det är inte onödigt långt någonstans, och onödigt kort någon annanstans. Det är många olika ord, sådana ord och meningar som man hittar i böcker (skriftspråk). Det finns många beskrivande ord.

 

 

 

Arbetsblad

 

 

 

Syfte/ Centralt innehåll - Varför ska vi göra det här?

 

Centrala innehållet kommer från skolverket. Det är vad ni ska lära er i svenskan. De här veckorna kommer vi inte gå igenom allt centralt innehåll, utan bara vissa valda delar. De har jag listat nedan. Kryssa för det du har gjort, så både du och jag kan se att du har fått med allt!

 

Läsa och skriva:

 

”Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.”

 

q Du har skrivit en berättelse.

 

 

 

”Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.”

 

q Du har läst igenom din text och skrivit om den och förbättrat den några gånger. Du har, efter att ha fått respons från klasskamrater, jobbat vidare med din text.

 

 

 

”Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

 

”Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.”

 

q Du har läst igenom din text och försökt upptäcka stavfel, kollat upp stavning när du är osäker. Du här läst din text högt för dig själv för att upptäcka var punkt och komman ska vara.

 

 

 

Berättande texter och sakprosatexter

 

”Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.”

 

q Du har försökt få in i din berättelse:

 

                                                                

 

                                                                  q Tillbakablickar

 

                                                                  q Miljöbeskrivningar

 

                                                                  q Personbeskrivningar

 

                                                                  q Yttre dialoger

 

 

 

Språkbruk

 

”Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ord och begrepps nyanser och värdeladdning.”

 

”Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.”

 

q Du försöker välja ord som passar för att beskriva en stämning, arga ord när någon är arg t.ex. Olika språk i dialoger, som i den vanliga texten. Barn har andra ord än vuxna t.ex.

 

Lycka till!

Amanda

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: