Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa period 2, År. 3

Skapad 2018-11-30 08:48 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Vi kommer under den andra perioden av läsåret att träna på våra grov-motoriska grundformer såsom springa, hoppa, kasta och klättra. Detta gör vi genom olika boll-lekar och bollövningar samt ett par olika boll-sporter. Vi kommer att samtala och reflektera kring våra upplevelser av boll lek inomhus med fokus på samarbete. Vi kommer att träna takt och rytm i olika lekar, övningar och enkla danser. Vi kommer att prata om isvett och säkerhet på naturis samt utöva friluftsliv genom att åka skridskor. Dessa områden kommer vi att arbeta med under veckorna 45 - 6.

Innehåll

Hur visar jag att jag har nått mina mål?

 • Jag tränar på mina grov-motoriska grundformer i kombination med olika lekar, bollsporter och rörelse till musik.
 • Jag visar att jag kan utöva lekar och andra aktiviteter inomhus med tanke på säkerhet och hänsynstagande.
 • Jag deltar i samtal kring upplevelser av lek och aktiviteter.
 • Jag visar och tränar taktkänsla samt rytm till olika lekar samt rörelse till musik. 
 • Jag deltar i samtal kring isvett och säkerhet på naturis

 

Aktiviteter

 • Bollträning och bollövningar för att gynna de motoriska grundformerna.
 • Bollsporter där vi tränar att följa enkla regler och med fokus på samarbete.
 • Friluftsliv i utemiljö med fokus på säkerhet vid vatten vintertid genom skridskoåkning och teoretisk undervisning.
 • Olika danser samt lekar med fokus på takt och rörelse till musik.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: