Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Realism och Modernism åk. 9 HT18

Skapad 2018-11-30 08:56 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
PP i litteraturhistoria om epokerna Realismen och Modernismen. Planeringen är ämnesövergripande i samarbete med SO:n.
Grundskola 8 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
I projektet Iär du dig om två litterära epoker, Realism och Modernism, med tillhörande författare, Med hjälp av den kunskapen analyserar och tolkar du skönlitterära texter och drar kopplingar mellan författare, samhälle och hans eller hennes verk.

Innehåll

Mål för elev

Målet med arbetsområdet är att du ska lära dig:

  • Muntligt presentera ett historiskt betydande skönlitterärt verk med kopplingar till dess författare och den samtid som verket återspeglar.
  • Strukturera och mottagaranpassa en muntlig presentation.
  • Använda de centrala begreppen budskap, tema, motiv. I samband med dessa använder du passande litterära termer såsom vers, bildspråk, liknelse, metafor och/eller symbol.

Genomförande

Du kommer att delta i genomgångar om de litteraturhistoriska epokerna. Du kommer läsa texter från och fakta om de olika epokerna. Du kommer fördjupa dig i en epok. Du kommer att läsa delar av verk från epoken, undersöka hur samhället såg ut, samt lära dig om de författare som var verksamma under epoken. 

Arbetet kommer att ske i helklass, i grupp och enskilt.

Redovisning

Du uppvisar dina kunskaper genom att:

  • delta i muntliga diskussioner i helklass och i grupp
  • använda och föra lektionsanteckningar som du sedan använder när du ska förbereda din presentation
  • hålla en muntlig presentation, inspelad eller framför klassen, om ett utvalt verk inom Realismen eller Modernismen

Matriser

Sv SvA
Bedömningen gäller svenska

Den muntliga presentationen

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Förmågan att redovisa muntligt
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Förmågan att använda begrepp
Sammanställningarna kännetecknas av enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt och fungerande kunskapsrelaterat språk
Sammanställningarna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk
Sammanställningarna kännetecknas av välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk
Ämne
Förmågan att sammanfatta för att visa läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar du god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar du mycket god läsförståelse.
Förmågan att tolka budskap
Du kan, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Du kan, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Förmågan att koppla verk till epok och författare
Du för också enkla resonemang om verket med kopplingar till dess tidsperiod och författare och drar då till viss del underbyggda slutsatser om samband mellan verk, epok, författare.
Du för också utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess tidsperiod och författare och drar då relativt väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk, epok, författare.
Du för också välutvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess tidsperiod och författare och drar då väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk, epok, författare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: