Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jul och teknik

Skapad 2018-11-30 09:20 i Dalhems förskola Helsingborg
Förskola
Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. Vi på Nallebjörnen kommer att pyssla inför julen med hjälp av olika tekniker.

Innehåll

Jul och teknik

Vi vill väcka och fånga barnens intresse för teknik genom att erbjuda olika aktiviteter där vi kommer lägga fokus på jul och dess traditioner men även på vatten i olika former.

Vi kommer att bekanta oss med begreppen varmt/ kallt, hårt/ mjukt, frysa/ töa.

Vi kommer att arbeta och samtala kring tekniken som vi stöter på i vår vardag. Vi kommer fortsätta erbjuda barnen inne/uteverksamhet.

Vi kommer att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker i leken med barnen.

Vi kommer att utforska och prova på olika område av digital teknik tillsammans med barnen. 

 

För att främja barnens utveckling och lärande kommer vi att arbeta med kommunikation, lek, bild, rörelse, sagor (sagan om vanten med alla djur, ljudböcker, musik, dans och sånger. Detta gör vi för att erbjuda olika uttrycksformer för skapande och för att barnen ska kunna förmedla tankar, upplevelser och erfarenheter på olika sätt. Vi kommer även att ställa frågor och låta barnen reflektera över sitt eget lärande i mindre grupper och att dokumentera deras lärande.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: