Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska läsa, skriva och samtala

Skapad 2018-11-30 09:25 i Brearedsskolan Halmstad
Grundsärskola 5 – 9 Svenska
Vi kommer arbeta med bokstäver och bokstavsljud och hur man sätter samman dem till ord. Eleverna tränar på läsning samt läsförståelse. Läsförståelse kan även tränas genom att lyssna på upplästa böcker eller texter.

Innehåll

Visa lärande

Du kommer få skriva bokstäver och säga deras bokstavsljud.

Du kommer få läsa och skriva enkla ord och meningar.

Du kommer att få samtala, diskutera.

Du kommer att få lyssna till berättelser och diskutera innehåll.

Mål och bedömning.

Vi kommer bedöma hur du medverkar i att skriva för hand och på dator/Ipad.

Vi kommer bedöma hur du med stöd av bilder kan läsa en text med enkla ord.

Vi kommer att bedöma hur du kan diskutera, återberätta, hur du diskuterar innehåll och fantiserar vad som händer sedan.

Undervisning.

Du kommer arbeta med bokstavskort, du ska säga hur bokstaven låter och öva på att para ihop stora och små bokstäver. Du kommer få öva på att sätta samman bokstavsljuden till ord. Med spel kommer du öva på att lyssna på första ljudet i ett ord och para ihop det med tillhörande bild. Du kommer få skriva bokstäver på papper och på Ipad. Du kommer med vuxens hjälp skriva enkla texter på datorn. Du kommer få titta på film om bokstäverna.

Du kommer att lyssna till berättelser med bildstöd. Du kommer att diskutera, återberätta och fantisera.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sv  1-6
 • ..
  Sv  1-6
 • Alfabetet och den alfabetiska ordningen. Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-6
 • Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.
  Sv  7-9
 • Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas.
  Sv  7-9
 • Hur man kan anpassa sin kommunikation till olika situationer och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med stavningskontroll kan användas när man skriver.
  Sv  7-9
 • Digitala verktyg för kommunikation.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Kunskapskrav svenska åk 1-6, grundsärskolan

Insats krävs
E
C
A
Samtala
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och på ett delvis fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och på ett väl fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Kommunikations- & samtalsregler
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I samtalen bidrar eleven till att använda olika kommunikations- och samtalsregler.
I samtalen använder eleven olika kommunikations- och samtalsregler med viss säkerhet.
I samtalen använder eleven olika kommunikations- och samtalsregler med säkerhet.
Muntliga presentationer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven medverka i att planera och genomföra enkla muntliga presentationer.
Dessutom kan eleven planera och genomföra enkla muntliga presentationer på ett delvis fungerande sätt.
Dessutom kan eleven planera och genomföra enkla muntliga presentationer på ett väl fungerande sätt.
Använda verktyg
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I arbetet med presentationerna medverkar eleven i att välja och använda något verktyg.
I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven något verktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt.
I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven några verktyg på ett ändamålsenligt sätt.
Berättande texter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan med stöd av bilder läsa berättande texter med kända ord och bekant innehåll.
Eleven kan med visst flyt läsa berättande texter med bekant innehåll.
Eleven kan med flyt läsa berättande texter med bekant innehåll.
Förståelse för texterna
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett delvis relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Jämföra och beskriva
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven medverkar i att jämföra och beskriva olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll.
Eleven jämför och beskriver olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll på ett delvis fungerande sätt.
Eleven jämför och beskriver olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll på ett väl fungerande sätt.
Skriva
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan med stöd av bilder skriva ord och meningar.
Eleven kan skriva texter med flera meningar samt skriva texter till bilder så att text och bild samspelar
Eleven kan skriva texter med handling och tydligt innehåll.
Strukturera text
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom medverkar eleven i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
Dessutom strukturerar eleven texterna på ett delvis fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
Dessutom strukturerar eleven texterna på ett väl fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
Skriva för hand & på dator
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.
Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett ändamålsenligt sätt.
Budskap & handling
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan också bidra till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
Eleven kan också föra enkla resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
Eleven kan också föra välutvecklade resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
Hämta information
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att hämta information från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information från givna källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information från givna källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: