Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsmellis/pratmellis

Skapad 2018-11-30 09:36 i Långsjö fritidshem Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola F – 3
Undervisningen i fritidshemmen ska erbjuda eleverna rekreation och vila för hälsa och välbefinnande. Under en skol/fritidsdag är det mycket saker som händer. Då är det skönt att ha stunder då man kan ta det lugnt och dra ner på tempot. Mellanmålet är ett bra tillfälle att landa, därför har vi valt att erbjuda eleverna läsmellis eller pratmellis. Antingen är man i rummet där man får höra en saga eller så väljer man att sitta med sina kamrater och samtala.

Innehåll

Rubrik/Titel/Tema

Läsmellis/ Pratmellis

Tidsperiod

V. 48-51

Vad ska vi lära oss? 

 • Högläsningen arbetar mot målen i läroplanen för språk och kommunikation, både genom samtal om de texter vi läser och genom att stärka elevernas ordförråd.
 • Till en början har vi valt en bok, men om det visar sig att det faller väl ut så kan eleverna på sikt få vara med och bestämma vilka böcker de vill höra.
 • Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.

Förmågor och Centralt innehåll 

Eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att:

 • Ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att:

 • Lyssna till olika texter för att kunna stärka elevernas ordförråd.
 • Främja deras fantasi,
 • Hitta balans mellan aktivitet och vila.

Hur ska vi arbeta för att komma dit?

 • Vi erbjuder eleverna att få lyssna på en saga i ett mindre rum. I detta rum serveras mellanmålet och vi har dämpad belysning. Väljer man att vara med på läsmellis ska det vara tyst och lugnt så alla har möjlighet att hör den spännande sagan God Jul Lilla Lök.
 • För de som inte vill höra sagan erbjuds mellanmål ute i stora matsalen. Här sitter vi tillsammans och har ett trevligt samtal och tränar på att konversera med varandra.

Hur ser vi att vi når målet?

 • Vi observerar barngruppen.
 • Vi hoppas på att vi ser ett lugn hos barnen

 

Underlag till Frippens utformning är taget från Pihlgren, A.S. (2017). Fritidshemmets mål och resultat: att planera och utvärdera. (Upplaga 1). Lund: Studentlitteratur

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: