Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Integritet

Skapad 2018-11-30 09:43 i Förskolan Granen Östhammar
Förskola
Vår beskrivning hur vi arbetar med barns integritet.

Innehåll

Syfte:

Under veckorna 45, 46 och 47 kommer vi att arbeta temainriktat med barns integritet. Vi arbetar i de olika grupperna och vill öka barnens medvetenhet och självkänsla gällande deras integritet. 

Avdelningens mål:

Vi vill stärka barnes självkänsla så barnen ska kunna säga nej och stopp. Vi bekräftar barnens känslor och hjälper till att sätta ord på känslan.

Att kunna säga stopp, och respektera andras gränser.

Aktiviteter:

Vi pratar om hur man är en bra kompis.

Läser böcker om känslor.

Vi målar och ritar " smileys".

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
    Lpfö98 Rev. 2016
  • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: