Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolution och industrialisering

Skapad 2018-11-30 10:08 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola 8 – 9 Historia
Under 1700-talet inträffade många spännande och omvälvande händelser som förändrade stora delar av världen. En rad olika faktorer kom att omdana samhället; nya tankar om människan och samhället, revolutionerande uppfinningar och tekniska framsteg, samt stora förändringar inom jordbruket.

Innehåll

Mål

Målet med arbetsområdet är att du

 • fördjupar dina kunskaper om franska och industriella revolutionen och hur dessa påverkade den politiska utvecklingen i Europa.
 • tränar och utvecklar din förmåga att förklara orsaker till historiska händelser och utvecklar din förmåga att förklara konsekvenser av historiska händelser
 • utvecklar förmågan att se samband mellan tidsperioder
 • övar på källkritik 
 • lär dig viktiga begrepp för arbetsområdet

Arbetssätt och redovisning

Med start i den ökade världshandeln fokuserar vi på politiska och ekonomiska revolutioner under 1700-talet. Vad orsakade revolutionerna och vad blev resultaten? Vi fördjupar oss i den franska och industriella revolutionen. Slutligen jobbar vi med källor och källkritik.

 

Du kommer att få arbeta både i par och enskilt. Vi bearbetar området genom:

 • Genomgångar, och filmklipp
 • Text och frågor
 • Övningar och diskussioner

 

Du redovisar vad du lär dig både skriftligt och muntligt. Detta gör du genom att aktivt delta i diskussioner, förhör och tilldelade uppgifter. 

Vi kommer att ha ett par muntliga redovisningar. Det kommer även vara ett par mindre skriftliga uppgifter. Dessa kommer att tilldelas i lärloggen för 8A minst en vecka innan de ska vara klara/lämnas in.

 

Ungefärlig tidsplan

v.49 till  v.51

sidorna 45 - 55

"Den ökade världshandeln"

Termer: absolutism, handelskoloni, slaveri, inflation, koloni, kolonialism, monark, parlament, plantage, transatlantisk, triangelhandel, urfolk m.m.

 

v. 2-3

sidorna 56 - 67

"Den industriella revolutionen"

Termer: allmän skolgång, industrialisering, industriella revolutionen, industrisamhälle, jordbrukssamhälle, kapital, smittkoppor, urbanisering, produktionsfaktorer, växelbruk, träda m.m.

 

v. 3-5

s. 68 - 78

"revolutioner och nya idéer"

Termer: Amerikanska frihetskriget, feminism, franska revolutionen, generalständerna, klasslöst samhälle, konservatism, liberalism, napoleontiden, politisk ideologi, privilegier, revolution, samhällsklass, skräckvälde, skuldslaveri, socialism, ståndssamhälle, Wienkongressen m.m.

 

v.6-7

"Historiska källor om människors strävan för bättre levnadsvillkor"

Termer: Källkritik, primärkälla, sekundärkälla, tendens, beroende, tid m.m.

v.9-11

 

Bedömning

Se matris.

Reflektion och utvärdering

 

 1. Hur använde du dig av planeringen för att få förförståelse om det som vi skulle jobba med?
 2. Vilken av redovisningsformerna tyckte du mest om, och kände att dina kunskaper bäst kom fram på? Motivera!

 3. Du fick återkoppling på franska revolutionen. Använde du dig av den för att förstärka och förbättra din redovisning om industrialismen? 

 4. Är du nöjd med din insats inom hela arbetsområdet? Varför/varför inte? Motivera. 

 

 

Uppgifter

 • källanvändning - källkritik

 • Fördjupning - revolutionerna

 • Övningsuppgifter- industrialiseringen

 • industrialiseringen - orsaker och konsekvenser - fredag 18/1

 • kunskapstest om industriella revolutionen 22 januari 2019

 • triangelhandel - vad var det?

 • historiebruk - att använda sig av historia

 • Repetition - revolutionerna

 • orsaker och konsekvenser - industriella revolutionen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Revolutionernas tid

Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå
Fakta och resonemang
Förmågan att redogöra för och förklara fakta samt orsaker och konsekvenser av historiska händelser.
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under franska och industriella revolutionen. Du visar detta genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor under franska och industriella revolutionen.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under franska och industriella revolutionen. Du visar detta genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under franska och industriella revolutionen.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under franska och industriella revolutionen. Du visar detta genom att föra välutvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under franska och industriella revolutionen.
Utvecklingslinjer
Förmågan att beskriva hur epoker har påverkats av varandra och hur dessa har påverkat nutiden.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Du anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar ditt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Du anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar ditt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Du anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar ditt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Begrepp
Förmågan att använda begrepp som hör till arbetsområdet.
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Källkritik
Förmågan att använda historiskt källmaterial.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: