Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Clio -Vår nya planet

Skapad 2018-11-30 10:30 i Dalhemsskolan Helsingborg
Du lever i ett av världens rikaste länder. Men snart kommer vår planet att träffas av en komet. Det kommer att förändra allt. Människorna på jorden kommer att behöva flytta till en ny planet och din uppgift är att skapa ett nytt land med en fungerande ekonomi.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Du lever i ett av världens rikaste länder. Men snart kommer vår planet att träffas av en komet. Det kommer att förändra allt. Människorna på jorden kommer att behöva flytta till en ny planet och din uppgift är att skapa ett nytt land med en fungerande ekonomi.

Innehåll

I det här arbetsområdet kommer du att arbeta med den offentliga ekonomin. Du kommer att läsa och göra aktiviteter om olika typer av skatter, såsom inkomstskatt och moms. Du kommer även att fördjupa dig i hur kommun, landsting och stat använder sina skattepengar. Var uppmärksam! Du kommer att behöva kunskaperna när du ska bygga upp ert nya land ...

Syfte och upplägg

I detta arbetsområde är syftet att eleverna ska få en introduktion till ämnet offentlig ekonomi.

Arbetsområdet börjar med att jorden träffas av en komet, vilket gör att du måste bygga upp ett nytt land på en ny planet. I det nya landet ska du fatta beslut om den offentliga ekonomin. För att kunna fatta beslut behöver du få kunskaper om inkomstskatt och moms samt hur dessa skattepengar fördelas mellan stat, kommun och landsting.

Ert land drabbas i slutet av arbetsområdet av en orkan som slår ut stora delar av landet. Du får då fördjupa dig i välstånd och fattigdom för att få förståelse för olika ekonomiska villkor.

Arbetsområdet fokuserar på välstånd och fattigdom i olika delar av världen.

 

Arbetsområdet avslutas med att ni i basgrupperna presenterar ert nya land och dess ekonomi för era klasskamrater.

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
    Sh  4-6
  • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
    Sh  4-6
  • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
    Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: