Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 9 - SV - Läsförståelse - HT18

Skapad 2018-11-30 11:55 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Svenska
Du ska genomföra ett läsförståelseprov!

Innehåll

Konkretiserade mål

Du ska genomföra ett läsförståelseprov. Med hjälp av resultaten kommer du sedan veta vad du eventuellt behöver träna mer på för din läsförståelse.

Utförande

Provet genomfördes för de allra flesta under v. 3, där del 1 gjordes på en lektion och del 2 på en annan.

Bedömning

Bedömning sker utifrån Skolverkets bedömningsmall. Se matris nedan för kunskapskraven.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
    Sv

Matriser

Sv
Åk 9 - SV - Läsförståelse - HT18

F
E
C
A
Läsa med flyt
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flytgenom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera om budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: