Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige - Geografi åk 4

Skapad 2018-11-30 12:04 i Bjursåsskolan F-6 Falun
Grundskola 4 Geografi
Vi ska tillsammans undersöka Sverige, landet där vi bor. Vi kollar på Sveriges naturlandskap och funderar kring hur naturen förändras och hur människan förändrar naturen. Vi kollar även på Sveriges största naturresurser, namngeografi på Sverige landskap, städer och sjöar

Innehåll

Syfte, hämtat från läroplanen.

Undervisningen ska ge eleverna kunskap och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor.

Det här ska du som elev lära dig

När vi är klara med arbetsområdet ska du kunna:

Beskriva och namnge:

 • Sveriges landskap
 • viktiga orter
 • större sjöar och vattendrag
 • några av Sveriges berg

Beskriva och resonera kring människors anpassning och utnyttjande av geografiska och biologiska förutsättningar. Varför ligger orter där de ligger? Vad är typiskt för olika delar av Sverige?

Använda olika geografiska begrepp.


Så här kommer vi att arbeta

Geografens testamente - en serie i 8 delar, AV-media
Text och frågor
Diskussioner
Genomgång
Använda olika källor (Internet, faktaböcker, kartböcker)
Övningar på att placera och namnge landskapen, större orter, sjöar, vattendrag och några berg (t ex Seterra, lösblad...).
Vi kommer även att följa med på en spännande radiosaga genom Sveriges olika landskap.

Jag kommer att bedöma...

 1. ...din förmåga att beskriva geografiska platser i Sverige och resonera om samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och var människor bor. 
 2. ....din förmåga att använda geografiska begrepp.

se matris

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Sveriges geografi

Sveriges geografi

1
2
3
Natur och kulturlandskap
Grundläggande kunskaper om några olika typer av natur- och kulturlandskap som finns i landet. Känner till några olika typer av natur som finns i landet.
Goda kunskaper om några olika typer av natur- och kulturlandskap som finns i landet. Kan utmärkande drag för några olika naturtyper i landet t ex fjällbygd, skogsbygd och kustområdet.
Mycket goda kunskaper om några olika typer av natur- och kulturlandskap som finns i landet. Kan de utmärkande dragen för de olika naturtyperna i landet
Landskapen
Grundläggande kunska­per om Sveriges namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på olika geografiska objekt. Kan namn och läge på hälften av Sveriges landskap.
Goda kunska­per om Sveriges namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på olika geografiska objekt. Kan namn och läge på de flesta av Sveriges landskap.
Mycket goda kunska­per om Sveriges namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på olika geografiska objekt. Kan namn och läge på Sveriges landskap.
Orter, berg, hav och vatten
Grundläggande kunska­per om Sveriges namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på olika geografiska objekt. Kan namn och läge på hälften av viktiga orter, berg, hav och vatten i Sverige.
Goda kunska­per om Sveriges namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på olika geografiska objekt. Kan namn och läge på de flesta viktiga orter, berg, hav och vatten i Sverige.
Mycket goda kunska­per om Sveriges namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på olika geografiska objekt. Kan namn och läge på viktiga orter, berg, hav och vatten i Sverige.
Kartkunskap
Kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet. Kan använda kartbokens rutsystem, kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler som olika delar vid faktasökande.
Kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt välfungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet. Kan använda kartbokens rutsystem, kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler som olika delar och i vissa delar som en helhet vid faktasökande.
Kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett välfungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet. Kan använda kartbokens rutsystem, kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler som en helhet vid faktasökande.
Ord och begrepp
Kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Kan använda ord och begrepp.
Kan använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt. Kan använda och förklara ord och begrepp
Kan använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt. Kan använda, förklara och förstå ord och begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: