Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande aktivitet

Skapad 2018-11-30 12:39 i Fyrisvallens förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Olika lärsituationer där det kreativa skapandet står i fokus. Lingongruppen (3-4 år).

Innehåll

 

Didaktisk planering

 Gruppens namn:                  Lingon           Ålder:            3-4 år                                  

Mål & Syfte (beskriv syftet med undervisningen, vad vill vi att barnen ska få erfara och få en ökad förståelse för):

Under projekttiden kommer lingongruppen att tillsammans med tillhörande pedagoger, att utforska, samtala, skapa och reflektera kring sitt utforskande och möten. Vi ger barnen olika uppgifter, redskap samt verktyg att utgå ifrån/arbeta med som i sin tur leder till visat intresse hos det enskilda barnet. I sin tur kommer vi att göra empiriska insamlingar utifrån barnens intresseområden under detta projektarbete. Vi vill att barnen skall få erfara så pass mycket vi kan bidra med. Vi arbetar aktivt med Uppsala kommuns huvudtema för detta projekt vilket omfattar begreppet ”hållbarhet”. Vi försöker kontinuerligt att lyfta fram begreppet med barngruppen samt implementera det i arbetet, i samband med skapande eller dialog.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra” (lpfö98, rev 2010, s. 10).

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv” (lpfö98, rev 2010, s. 10).

”Arbetslaget ska samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling” (lpfö98, rev 2010, s. 11).

Vad? (Innehållet i undervisningen): Skapande aktiviteter i relation till projektet

Hur? (beskriv genomförandet): Barnen får i små grupper turas om att skapa egna ”reflektioner”. Detta genomförs genom att antingen måla, teckna, bygga, berätta muntligt eller klippa och klistra på pappersmallar som kan utöka barnens inspiration. Barnen ges möjlighet att skapa/återkoppla sina möten fritt efter egna preferenser.

Vem? (aktörer): Lingongruppens barn med tillhörande pedagoger.

När? (Tidsangivelse & omfattning): ca 60 min.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: