Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 9 - SV - Nationellt Prov Muntligt - HT18

Skapad 2018-11-30 13:28 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Svenska
Muntligt Nationellt Prov i svenska som genomfördes under v. 48.

Matriser

Sv
Åk 9 - SV - Nationellt Prov Muntligt - HT18

E
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
C
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter medutvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
A
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Presentation av din text
- läser sammanfattningen - framför egna tankar om texter utifrån "Frågor att fundera över" med enkla och till viss del underbyggda resonemang - presenterar diskussionsfrågan - visar viss anpassning till mottagaren, t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och visa engagemang - använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. beträffande ordval
- läser sammanfattningen - framför egna tankar om texter utifrån "Frågor att fundera över" med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang - presenterar diskussionsfrågan - visar relativt god anpassning till mottagaren, t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande/engagerat sätt - använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. beträffande ordval
- läser sammanfattningen - framför egna tankar om texter utifrån "Frågor att fundera över" med utvecklade och väl underbyggda resonemang - presenterar diskussionsfrågan - visar god anpassning till mottagaren, t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande och engagerat sätt - använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. beträffande ordval
Leda diskussion
- initierar diskussionen - fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett i huvudsak fungerande sätt - --- - avslutar diskussionen inom tiden - gör ett försök till sammanfattning av diskussionen - använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. beträffande ordval
- initierar diskussionen - fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett i huvudsak fungerande sätt - återför diskussionen till ämnet vid behov - avslutar diskussionen inom tiden - gör en rimlig sammanfattning av diskussionen - använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. beträffande ordval
- initierar diskussionen - fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett i huvudsak fungerande sätt - återför diskussionen till ämnet vid behov - avslutar diskussionen inom tiden - gör en sammanfattning av det viktigaste i diskussionen - använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. beträffande ordval
Delta i diskussion
- framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument - lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som till viss del för diskussionerna framåt - praktiserar turtagning till viss del och klarar i viss utsträckning att tala tydligt och visa engagemang
- framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument - lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt - praktiserar turtagning relativt väl och klarar relativt väl att tala tydligt och visa engagemang
- framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument - lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem - praktiserar turtagning väl och klarar väl att tala tydligt och visa engagemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: