Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi

Skapad 2018-11-30 13:44 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 9 Samhällskunskap
Arbetsområdet syftar till att förstå hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.

Innehåll

Syfte: Att förstå hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.

Mål:

• Du ska kunna förklara hur det samhällsekonomiska kretsloppet fungerar och hur pengar cirkulerar i kretsloppet mellan aktörerna hushåll, företag, banker och offentlig sektor.

• Du ska kunna förklara hur de olika aktörerna i kretsloppet påverkar varandra i högkonjunktur, goda tider, och lågkonjunktur, dåliga tider. Du ska veta vilka samhällsekonomiska problem som kan dyka upp i olika konjunkturer och förklara hur staten kan ingripa mot dessa problem. 

• Du ska kunna använda och förklara centrala ekonomiska begrepp (se nedan).

 Arbetsgång: Ni kommer under några veckor att arbete med samhällsekonomi, med ett fokus på det ekonomiska kretsloppet, svängningar i ekonomin och utbud/efterfrågan. 

Examination: Skriftligt läxförhör.

Kunskapskrav:

E

C

A

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

 

 

Till er hjälp: Se övningsfrågor på separat stencil vi arbetat med under lektionerna (finns bifogat under uppgifter också). Ni kan också ta hjälp av kapitlet i er lärobok om ekonomi samt genomgången vi haft under lektionen. Ni hittar en länk till min inspelade genomgång nedan:


  

 

 

Viktiga ord och begrepp:

Ekonomi: Läran om hushållande med resurser i ett tillstånd av knapphet, med andra ord att använda de tillgångar som finns på ett klokt sätt.

Budget: En prognos för planerade ekonomiska händelser, med andra ord en planering över vilka pengar man kommer att få in och vilka pengar man behöver göra av med.

BNP: Bruttoinkomst är summan av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år.

Nettoinkomst: Lönen efter avdrag för skatten, med andra ord lön efter att man betalat skatten på den.

Bruttoinkomst: Lönen innan man betalat skatten på den.

Skatt: Är en avgift som ska betalas in till staten för att finansiera offentliga utgifter, med andra ord är skatt pengar som ska betalas till de som styr så att människor kan gå i skola, få sjukvård osv.

Ränta: Priset på lån av pengar.

Produktionsfaktorer och vilka de är: Produktionsfaktorer är det som behövs för att driva ett företag, de är kapital (pengar), realkapital (hjälpmedel som behövs för produktion till exempel maskiner), råvaror (material som behövs för produktion, till exempel plast), arbetskraft (personer som arbetar) och kunskapskapital (att man vet hur man ska göra produkten).

Högkonjunktur: Ekonomin går bra.  Lågkonjunktur: Ekonomin går sämre.

Ekonomisk tillväxt: Ekonomin växer och blir större

Det ekonomiska kretsloppet: Hur Pengar rör sig fram och tillbaka mellan ekonomins aktörer

Utbud: Det som finns av en vara eller tjänst (den mängd varor eller tjänster som finns till försäljning).

Efterfrågan: Det som människor vill ha (den mängd varor eller tjänster som människor vill köpa).

Export: Försäljningen av varor utanför ett lands gränser, med andra ord det som säljs till andra länder och förflyttas dit.

Import: Försäljning av varor och tjänster inom ett lands gränser, med andra ord det som köps och förflyttas till det egna landet.

Konkurrens: När företag tävlar - konkurrerar - på rättvisa villkor, med andra ord när företag tävlar om att vinna flest kunder.

Monopol: Innebär att det endast finns en enda säljare, till exempel systembolaget i Sverige då ingen annan butik.

Uppgifter

  • Läxförhör samhällsekonomi

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: