Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NATIONELLT PROV i MATEMATIK 2018/2019. År 9

Skapad 2018-11-30 17:41 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Grundskola 6 Matematik
Nationella prov ska bidra till likvärdig bedömning och betygssättning i skolan. Proven är obligatoriska att genomföra i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan.

Innehåll

Nationella prov
Nationella prov ska bidra till likvärdig bedömning och betygssättning i skolan. Proven är obligatoriska att genomföra i 
årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan.

Proven är främst summativa
De nationella proven har framför allt en summativ funktion. Det betyder att de ska fungera som en avstämningspunkt i slutet av en årskurs och visa vilka kvaliteter eleven har i sina kunskaper i de ämnen/kurser där proven genomförs.

Kan användas formativt 
De nationella proven kan även användas som en del i den bedömning för lärande som är en del av undervisningen. Provresultaten ger god information om vilka kunskaper som utgör styrkor och vilka kunskaper som eleven genom undervisningen behöver utveckla mer. På så sätt fyller proven även en formativ funktion. 

Sammanvägt provbetyg 
I årskurs 9 får eleven ett provbetyg. Det här provbetyget genereras fram genom att väga samman resultaten från de olika delproven. 

Provresultatets betydelse för betyget 
Sedan 29 juni 2018 ska provresultatet särskilt beaktas vid betygssättningen.
Formuleringen "särskilt beaktas" innebär att provresultatet inte helt ska styra betyget, utan att provet ska vara ett stöd vid betygssättningen. Resultatet på ett nationellt prov kan alltså inte vara det enda underlaget för betygssättningen. Att resultat på ett nationellt prov ska ha särskild betydelse innebär att det har en större betydelse än andra enskilda underlag vid den allsidiga utvärdering av elevens kunskaper vid betygssättning.

___________________________________

Höstterminen 2018

Delprov A - muntligt prov


Delprov A är ett muntligt delprov som genomförs i grupper om 3-4 elever. Delprovet prövar elevens förmåga att muntligt förklara och följa matematiska resonemang. Eleven får också möjlighet att pröva andras förklaringar och argument. Det muntliga delprovet ska genomföras under en provperiod som  ligger på höstterminen.

                ---------

Vårterminen 2019

Delprov B & C - flera skriftliga uppgifter och en större uppgift
Delprov B består av uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg och formella. Till några uppgifter ska eleven redovisa sina lösningar och till andra uppgifter skriver eleven enbart svar. 
Delprov C består av en mer omfattande uppgift av undersökande karaktär där eleven tydligt ska redovisa sin lösning.

Delprov D - flera uppgifter runt ett tema

I delprov D finns uppgifter där redovisning krävs. Uppgifterna är ofta samlade kring ett tema.  som i delprov C. Eleven ska ha tillgång till miniräknare och ett formella..  

FormelbladPDF (pdf, 680 kB)

___________________________________

Matriser

Ma
Nationellt prov i MATEMATIK 2018/2019. Delprov A. År 9

DELPROV A

5 / 5 / 5
E-poäng
Max: 5
0
1
2
3
4
5
C-poäng
Max: 5
0
1
2
3
4
5
A-poäng
Max: 5
0
1
2
3
4
5

FÖRMÅGOR

Problemlösning och Begrepp (1)
Inte uppnått E-nivå
E
C
A
Problemlösning och Begrepp (2)
Inte uppnått E-nivå
E
C
A
Resonemang (1)
Inte uppnått E-nivå
E
C
A
Resonemang (2)
Inte uppnått E-nivå
E
C
A
Kommunikation
Inte uppnått E-nivå
E
C
A

.................
..................
......................
..................
..................
..................
..................
..................

Ma
Nationellt prov i MATEMATIK 2018/2019. Delprov A-D. År 9

DELPROV A

5 / 5 / 5
E-poäng
Max: 5
0
1
2
3
4
5
C-poäng
Max: 5
0
1
2
3
4
5
A-poäng
Max: 5
0
1
2
3
4
5

FÖRMÅGOR delprov A

Begrepp
Inte uppnått E-nivå
E
C
A
Problemlösning och Metoder
Inte uppnått E-nivå
E
C
A
Resonemang (1)
Inte uppnått E-nivå
E
C
A
Resonemang (2)
Inte uppnått E-nivå
E
C
A
Kommunikation
Inte uppnått E-nivå
E
C
A

DELPROV C

E-poäng
Max: 5
0
1
2
3
4
5
C-poäng
Max: 5
0
1
2
3
4
5
A-poäng
Max: 5
0
1
2
3
4
5

FÖRMÅGOR delprov C

Problemlösning, Metod och Begrepp
Inte uppnått E-nivå
E
C
A
Inte uppnått E-nivå
E
C
A
Inte uppnått E-nivå
E
A
Resonemang
Inte uppnått E-nivå
E
C
A
Kommunikation
Inte uppnått E-nivå
E
C
A

GRÄNSER FÖR PROVBETYGET i matematik år 9

Provbetyg E
Provbetyg D
Provbetyg C
Provbetyg B
Provbetyg A
Totalpoäng
Når inte upp till gränsen för betyget E.
Minst 21
Minst 37
Minst 51
Minst 64
Minst 75
Nivåkrav
Minst 10 poäng på lägst nivå C
Minst 19 poäng på lägst nivå C
Minst 5 poäng på nivå A
Minst 10 poäng på nivå A

.................
.....................
......................
..................
..................
....................
..........
..........
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: