Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens inre och yttre krafter 6B

Skapad 2018-11-30 19:18 i Torpskolan Lerum
Varför ser det ut som det gör i världen? Vi kommer att diskutera de olika krafter som formar och förändrar jordytan. Vilka konsekvenser kan dessa processer få för människor och natur?
Grundskola 4 – 6 Geografi
Bildkälla: http://www.apg29.nu/cbild/vulkan-1391371950.jpg

Innehåll

 

Detta kommer vi att arbeta med:

-  Inre och yttre krafter som formar jorden (bygger upp och bryter ner).
-  Naturkatastrofer med fokus på jordbävningar och vulkaner.

Du kommer att träna din förmåga att:

- förstå och beskriva hur jordens inre och yttre krafter formar och förändrar jordytan.
- beskriva samband mellan (förstå hur saker och ting hänger ihop).
- resonera kring orsaker och konsekvenser av naturens egna processer samt människors påverkan på naturen.
- använda dig av viktiga begrepp som tillhör ämnet.

Bedömning

 

Så här kommer dina kunskaper/förmågor att bedömas:

- Hur du deltar i samtal och utför uppgifter under arbetets gång.

Bedömningsuppgifter om: 
- hur jorden byggs upp och bryts ner samt hur det påverkar människors liv.
- lösningar/insatser för att minska naturkatastrofers skador.
- olika naturkatastrofers uppkomst och vilka följder de kan innebära. 
- begreppsförståelse.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Jordens inre och yttre krafter 6B

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper
Du har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att på enkelt sätt förklara processer som formar och förändrar jordytan
Du har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att på ganska utförligt sätt förklara processer som formar och förändrar jordytan
Du har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att på utförligt och tydligt sätt förklara processer som formar och förändrar jordytan
Resonera kring hur jordens krafter påverkar människor
Du resonerar på enkelt sätt om ett par konsekvenser jordens processer kan få för människor och natur och förtydligar med ett par exempel.
Du resonerar på ganska utförligt sätt om vilka konsekvenser jordens processer kan få för människor och natur samt med förtydligar med några exempel .
Du resonerar på utförligt sätt om vilka konsekvenser jordens processer kan få för människor och natur samt förtydligar med flera exempel.
Ge förslag på lösningar
Du beskriver ett par rimliga lösningar/hjälpförslag i samband med naturkatastrofer (förebyggande eller nödhjälp).
Du beskriver några rimliga lösningar/hjälpförslag i samband med naturkatastrofer (förebyggande och nödhjälp).
Du beskriver flera rimliga lösningar/hjälpförslag i samband med naturkatastrofer (förebyggande och nödhjälp).
Använda geografiska begrepp
Du kan förstå och använda dig av några geografiska begrepp.
Du kan förstå och använda dig av ganska många geografiska begrepp.
Du kan förstå och använda dig av många geografiska begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: