👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering teknik

Skapad 2018-11-30 20:45 i Dalhems förskola Helsingborg
Förskola
Tema Teknik Hur använder man teknik med mat och frukt? Vad finns det för olika tekniker?

Innehåll

Vad kommer verksamhetsinnehållet fokuseras mot?

 

Nu kommer vi in på läsårets nästa tema som är teknik och eftersom äpplets tema inriktning är mat så kommer vi att testa olika tekniker när det gäller mat, frukt och bakning. Vårt syfte är även att barnen ska få uppleva med sina sinnen och förstå och känna av sina olika sinnen. 

De klassiska fem sinnena – synen, lukten, smaken, hörseln och känseln – är alla riktade mot vår omgivning. Dessutom har vi balans- och kroppssinnet, som talar om var vi befinner oss i förhållande till omgivningen.

 

 

Vilka möjliga upplevelser/möjligheter kommer vi att erbjuda barnen? 

 

Barnen ska få ta del av olika experiment och sätt hur man utvecklar teknik inom mat och livsmedel. Vårt syfte är även att barnen ska få uppleva med sina sinnen och förstå och känna av sina olika sinnen. Så vi kommer erbjuda aktiviteter då barnens sinnen blir mer tydliga för dem. 

 

Hur ska vi planera vår verksamhet så att de valda innehållet utgör en pedagogisk helhet? 

 

Vi har en helhetssyn på barns lärande. Vår pedagogik syftar till att väcka lusten att lära, att stimulera och uppmuntra barnen så att de känner en tilltro till sig själva och att de har en positiv uppfattning om sig själva i sin fortsatta utveckling.

 

Hur utformar vi en lärmiljö som ger barnen maximala möjligheter att utvecklas och lära både inomhus och utomhus? 

 

 

Vi har ett temainriktat arbetsätt där lärande för hållbar utveckling ligger som grund i vårt pedagogiska arbete.

Utemiljön är viktig för oss. En stor del av tiden tillbringas utomhus och i vårt närområde med många bra lekplatser och silvåkraskogen. Där finner vi många uppslag för lärorika äventyr.

 

Målet är att barnen ska mötas av en lärmiljö som är varierande och utmanande. En lärmiljö som inspirerar, uppmuntrar barnens nyfikenhet och kreativitet. En lärmiljö där vårt tema, arbetet med mat och frukt är levande under hela dagen. Barnen ska få möta en lärmiljö med tillgängligt material, som utmanar till att vilja och våga prova nya erfarenheter, både enskilt och tillsammans med andra. En lärmiljö som berikas av närvarande pedagoger, som aktivt lyssnar till barnens tankar och ideer.

 

Hur arbetar vi för att varje barn ska kunna bli delaktig?

 

Barnen har ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll. Vi låter barnen ta ansvar utifrån sin förmåga. Vi utgår från barnens tankar , erfarenheter och ideér och låter dessa utgöra en grund i vår planering.

Vi lyssnar på barngruppens åsikter, tankar samt respekterar dessa. Vi lär barnen att respektera varandras åsikter och tankar och nyfiket och intresserat ta del av dessa. Vi har dagliga samlingar där barnen få ta plats, höras och synas.

Men då vi jobbar med småbarn går mycket av arbetet på att läsa av barnens kroppsspråk och observera dem för att kunna utveckla arbetet vidare.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016