Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Innovationskraft HT - 18

Skapad 2018-11-30 20:57 i Maserskolan Borlänge
Grundskola 9 Teknik NO (år 1-3) Svenska
Du som elev i åk 9 kommer under projektet Innovationskraft att arbeta med uppdrag från företag och organisationer här i Borlänge. Vem vet, du kanske i och med detta projekt möter din framtida arbetsgivare?

Innehåll

 

Upplägg och arbetsgång: 

 • Vecka  41 - Kickoff på Trafikverket tillsammans med 2047 Science Center. 

 

 •  Vecka 43 - Gruppindelning och presentation av företagens inspirationsfilmer.  Fördelning av uppdrag. 

 

 • Vecka 47  Övning på att skapa 3D-modeller i en digital miljö. Grupperna arbetar med sina uppdrag under handledning av lärarna (svenska, teknik, NO).

 

 • Vecka 48 - Grupperna arbetar med sina uppdrag under handledning av lärarna (svenska, teknik, NO). 

 

 • Vecka 49 - Företag besök eller finns tillgängligt 3/12. De ger respons på era frågor och funderingar. Grupperna arbetar med sina uppdrag under handledning av lärarna (svenska, teknik, NO). 

 

 • Vecka 50 - Grupperna förbereder sig inför Forumet.  

 

 • Vecka 51 onsdag 17/12  Forum  

Den här dagen samlas alla elever som har arbetat med ett uppdrag under hösten. Eleverna grupperas efter de uppdrag de har arbetat med och träffar då sin uppdragsgivare. Eleverna presenterar sina lösningar för varandra och uppdragsgivaren. De ger och får respons på lösningar som presenteras och sedan arbetar gruppen tillsammans vidare på ett eller flera förslag.

 

Uppdrag:

Framtidens varutransporter - Schenker - https://youtu.be/tGRwyzIGyvU

https://start.unikum.net/unikum/content/content/4bpu/3848820287-3e73bbfe-c7e5-474c-83de-f51a8c372f39.pdf

 

Smarta bostäder - Borlänge Kommun - https://youtu.be/FpOr3xlZ1hU

https://start.unikum.net/unikum/content/content/4bpu/3848820287-d1d97a85-0545-4782-ad1d-3cde9b2b864d.pdf

 

Kommunikationssystem - Smartsign

https://start.unikum.net/unikum/content/content/4bpu/3848820287-9fc36a2b-151d-4803-b38f-4f596d9fa739.pdf

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9

Matriser

NO Sv Tk
Projekt Innovationskraft

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tekniska lösningar
Elever behöver stöd av pedagog för att undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Genomföra arbeten
Elever behöver stöd av pedagog för att genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Formulera & välja alternativ
Eleven bidrar ej till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt under arbetsprocessen.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentera
Eleven dokumenterar ej under arbetets gång.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Teknikutveckling & drivkrafter
Resonemang 1
Eleven behöver stöd för att föra resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Konsekvenser
Resonemang 2
Eleven behöver stöd för att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: