Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textil lampskärm

Skapad 2018-12-02 15:57 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Skapa en textil lampskärm utifrån en egen ide och design

Innehåll

Planering år 7 ht18 och vt 19

 

Syfte med undervisningen

·         Framställa en lampskärm i textil med ett eget uttryck i form av ett broderi eller applikation och gärna med egna detaljer utifrån en egen ide och med hjälp av symaskin och handsömnad

·         Utveckla tanke och fantasi

·         Analysera och värdera ditt arbete utifrån arbetsprocessen med hjälp av slöjdspecifika ord och begrepp

 

Förmågor att utveckla

·         Formge och framställa föremål i olika material och med hjälp av lämpliga hantverkstekniker och verktyg

·         Välja och motivera tillvägagångssättet utifrån syftet, kvalite och miljöaspekter

·         Analysera och värdera ditt arbete genom dokumentation i digitala verktyg

·         Tolka det kulturella och estetiska uttrycket

 

Mål och innehåll

·         Planera en egen ide

·         Välja tillvägagångssätt utifrån syftet med arbetet

·         Dokumentera och värdera arbetet med hjälp av digitala verktyg d.v.s. fota detaljer och skriva text med hjälp av slöjdbegrepp

 

Vad du ska kunna när arbetet är klart

·         Planera en ide

·         Göra en ide med estetiskt uttryck

·         Analysera en arbetsprocess

·         Klara av att bli färdig

 

Bedömning

Hela processen bedöms från ide, framställning, reflektion och värdering av din produkt

 

 

Matriser

Textilslöjd åk 4-6 Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
FRAMSTÄLLNING
* formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
FRAMSTÄLLNING
* formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
Du använder handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du använder handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och väl fungerande sätt.
Du använder handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
IDÉUTVECKLING OCH ÖVERVÄGANDEN
* välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations material.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations material.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations material och sådant som du själv har sökt upp.
IDÉUTVECKLING OCH ÖVERVÄGANDEN
* välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Du kan utifrån syftet med slöjdarbetet och med någon miljöaspekt välja tillvägagångssätt och ge enkla motiveringar till dina val.
Du kan utifrån syftet med slöjdarbetet och med någon miljöaspekt välja tillvägagångssätt och ge utvecklade motiveringar till dina val.
Du kan välja tillvägagångssätt och ge välutvecklade motiveringar med någon miljöaspekt.
VÄRDERING
* analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
Du kan under arbetsprocessen bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Du kan under arbetsprocessen formulera och välja handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Du kan under arbetsprocessen formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
VÄRDERING
* analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
Du kan ge enkla omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge utvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
TOLKNING AV SLÖJDFÖREMÅL
* tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck
Du kan tolka slöjdföremåls uttryck och föra enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Du kan tolka slöjdföremåls uttryck och föra utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Du kan tolka slöjdföremåls uttryck och föra välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: