Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text

Skapad 2018-12-02 16:08 i Björkåsskolan Grundskolor
Planering av arbete med instruerande texter. Läromedel: Zick-zack skrivrummet.
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Nästa texttyp vi ska arbeta med är Instruerande text. Vi kommer att lära oss hur instruerande texter är uppbyggda, vilka delar de brukar bestå av och vilken verbform man brukar använda. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med att på egen hand skriva varsin text.

Innehåll

Innehåll

Syftet med arbetsområdet är att vi ska lära oss hur en instruerande text är uppbyggd. 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta tillsammans med texter för att lära oss om instruerande texters struktur och vi kommer göra olika övningar för att
öva på de olika delarna. Vi ska arbeta med vår zick-zackövningsbok där vi får tillfälle att öva på imperativ och infinitiv. Vi kommer att skriva en instruerande text i grupp som ni sedan ska följa. I slutet av området ska vi skriva varsin egen text och måla bilder till för att förtydliga de olika momenten i instruktionen. 

Konkreta mål
När arbetsområdet är slut ska du:

 • veta vad kronologisk ordning är.
 • veta vad moment och arbetsgång betyder.
 • kunna komponera och använda bilder som kompletterar instruktionerna i texten.
 • veta vad infinitiv och imperativ är.
 • kunna berätta om de språkliga drag en instruerande text har.
 • skriva och organisera en instruerande text.

Bedömning

Jag kommer att bedöma allt ditt arbete under lektionerna samt din färdiga text. Se matris.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
instruerande texter

På väg att nå grundläggande nivå.
Har grundläggande förmåga.
Har god förmåga.
Har mycket god förmåga.
syfte
Förstår syftet med enkla instruktioner, som till exempel recept
Förstår syftet och fördelarna med skrivna instruktioner. Försöker anpassa texten till syftet
Förstår syftet och kan se fördelarna med olika typer av instruktioner. Kan och vågar på egen hand anpassa och variera texten utifrån syfte och målgrupp.
innehåll
Innehållet är relativt tydligt.
Innehållet är tydligt och anpassat till syftet.
Innehållet är tydligt och väl anpassat till syftet och ämnet.
struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig genom t.ex. punktform, steg eller numrering.
Texten är samman-hängande och relativt väl strukturerad genom t.ex. punktform, steg eller numrering.
Texten är samman-hängande och väl- strukturerad genom t.ex. punktform, steg eller numrering.
rubrik
Skriver målet som rubrik.
Skriver målet som en väl formulerad rubrik.
Skriver målet som en rubrik, väl formulerat och anpassat till innehållet.
material
Listar de material som behövs.
Listar material och mängd under en rubrik.
Listar material och exakta mängder på ett tydligt sätt.
arbetsgång:
Får med de flesta stegen, skriver dem i rätt ordning.
Har med alla steg i rätt ordning för att målet ska nås och skriver dem i rätt ordning.
Har med alla steg och skriver tydliga instruktioner för hur och när varje steg ska utföras.
språkliga drag
Använder några av de språkliga drag som är typiska för en instruerande text.
Behärskar de språkliga drag som är typiska för en instruerande text.
Behärskar och utvecklar de språkliga drag som är typiska för en instruerande text.
textbindning
Använder några sambandsord för tid t.ex. först, därefter, sedan och när.
Använder ett bredare urval av sambandsord t.ex. medan, under tiden och slutligen.
Använder ett varierat urval av sambandsord för att leda läsaren genom texten.
verb i imperativ
Använder ett mera opersonligt tilltal t.ex."man ska mosa bananen".
Börjar meningarna i imperativ och utelämnar du och man.
Använder verb i Imperativ på ett korrekt sätt, även när meningen inte börjar med ett verb.
ämnesspecifika ord
Använder i viss grad ämnesspecifika ord.
Använder ämnesspecifika ord för material och måttangivelser.
Använder konsekvent en för ämnet väl anpassad terminologi.
beskrivande ord
Använder beskrivande verb.
Använder verb, adjektiv och adverb.
Använder beskrivande verb, adjektiv och adverb på ett effektivt sätt t.ex. "Skruva försiktigt".
skrivregler
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med viss säkerhet. Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet. Stavfel finns men de stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med relativt god säkerhet. Stor/liten bokstav och punkt används med relativt god säkerhet. Relativt få stavfel finns men de stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med god säkerhet. Stor/liten bokstav och punkt används med god säkerhet. Få stavfel finns.
handstil
Handstilen är ganska lätt att läsa men storleken på bokstäverna är inte anpassade efter pappret.
Handstilen är relativt lätt att läsa och storleken på bokstäverna anpassade efter pappret.
Handstilen är lätt att läsa och storleken på bokstäverna anpassade efter pappret.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: