Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppfinnare och uppfinningar

Skapad 2018-12-02 18:02 i Apelskolan Lunds för- och grundskolor
Vi lär oss skilja på upptäckt och uppfinning. Vi tittar på några stora uppfinningar och placerar dem i tiden. Vi samtalar om några uppfinnare.
Grundskola 3 Teknik Svenska Svenska som andraspråk
Vi lär oss om några stora uppfinningar och uppfinnare. Vi lär oss om Alfred Nobel och Nobelpriset.

Innehåll

Vad vi ska lära oss?

 • Några välkända uppfinningar och deras historia
 • Namnet på några välkända uppfinnare och deras historia
 • Vad Nobelpriset är och prisets historia

Hur ska vi lära oss detta?

 • Läsa texter och titta på bilder tillsammans
 • Titta på filmen om Alfred Nobel 
 • Ska lära dig några enkla mekanismer i teknik
 • Ska få skissa en egen uppfinning
 • Använda skissen och konstruera uppfinningen 
 • Dokumentera 
 • Powerpointpresentationer
 • Gemensamma tankekartor
 • Titta på filmer om föremåls historia

Vad som kommer att bedömas:

Du ska kunna:

 • Namnge en/flera uppfinnare och deras uppfinningar
 • Förklara begreppen uppfinning, uppfinnare och patent
 • Berätta om Alfred Nobel och Nobelpriset

Hur du får visa vad du kan:

Du visar vad du kan genom att:

 • Vara aktiv i gemensamma diskussioner
 • Skriva en faktatext om en uppfinnare och hans/hennes uppfinning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  SvA   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  SvA   3
 • Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
  SvA   3

Matriser

Sv Tk SvA
Uppfinnare och uppfinningar

Grund
Utmaning
Du kan återge det vi gått igenom på lektionerna i form av en faktatext.
Jag kan enkelt berätta om Alfred Nobel och Nobelpriset i en återgivande faktatext.
Jag kan detaljerat berätta om Alfred Nobel och Nobelpriset i en återgivande faktatext.
Du kan använda dig av grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp
Jag kan enkelt förklara vad som menas med uppfinningar, uppfinnare och patent
Jag kan detaljerat förklara vad som menas med uppfinnare, uppfinningar och patent.
Du kan använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava vanligt förekommande ord.
Jag kan enkelt använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava vanligt förekommande ord.
Jag kan detaljerat använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava vanligt förekommande ord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: