Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik år 9 VT 19

Skapad 2018-12-02 19:30 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Vi kommer under höstterminen att lära oss om konstruktioner och konstruera
Grundskola 9 Teknik
Det handlar om konstruktioner och stadsplanering. Hållbar utveckling. Ni behövs mer än någonsin för mänsklighetens bästa!

Innehåll

Preliminär planering

Uppgifter VT 2019 Vecka 2-6

Skriva individuellt om brokonstruktioner:

Vecka 2. Föreläsning om Brotyper och material

Vecka 3 - 5. Skriva individuellt om broar och brokonstruktioner.

Vecka 6. Inlämning senast när eran ordinarie lektion är slut.

Använd förmågorna 1 till 7 och svara på frågorna som finns under varje förmåga.

Det som vi gör i nästa steg när vi ska bygga saker behöver du inte svara på nu.

Du kommer att få möjlighet att utveckla din förmåga att:

1. Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.

-   Genom att: Göra en historisk jämförelse utifrån material och byggnadssätt. Vilka material är tidstypiska för olika tidsepoker.

-   Du måste också göra en egen begreppslista och alla begrepp måste du förklara.

-   Hur samverkar olika delar i en konstruktion?

2. Material och dess användning.

-   Resonera om likheter och skillnader mellan några material i brobygges konstruktioner.

3. Genomföra arbeten genom att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.

- Hur byggs en bro i dag? Ge exempel. Vilka typer av broar finns i vårt närområde. (Vaxholm). Vilka andra broar finns det. Ge exempel.

   I detta skede ska vi inte bygga någon bro det gör vi i nästa steg.

4. Förmågan att formulera och välja alternativ. (Detta gör vi i nästa steg)

5. Dokumentera det ni gör genom att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer. (Det gör ni i nästa steg)

6. Kunna något om tekniska system, dess drivkrafter och hur det har förändrats med tiden.

- Hur bygger man en bro? Vad är drivkrafterna bakom att bygga en bro? Hur har det förändrats med tiden? Hur kommer framtidens broar att se     ut tror du.

7. Konsekvenser av de val vi gör för individ, samhälle och miljö.

- Vilka konsekvenser får det? obs både positiva och negativa för individ, samhälle och miljö.

Använd: Teknikbok i skolan Gleerups (hitta sidan själv) Internet.

Ange källa för allt ni skriver och värdera om det är en bra eller dålig källa.

Detta ska skrivas i en strukturerad rapport utifrån detta styrdokument.

 

Inlämning senast på er Tekniklektion vecka 5. JAG VILL HA EN UTSKRIVEN RAPPORT I MIN HAND.

 

Uppgifter V6-V20 Detta är nästa steg.

Ni kommer under detta projekt få tänka ut en konstruktion till ett hus eller en bro som ni sedan ska bygga en modell av och dokumentera er process. Ni kommer även få kunskaper om hållbarhet och stadsplanering. Grupper om 2-3 personer inte fler.

I varje steg i processen att skapa ett hus eller en bro måste ni ha hållbarhet och ett miljötänk i huvudet.(Färdighet 6)

Börja med en skiss. Vad finns för funktioner? vilket material. Hur stor är den. Motivera era val. Skissen ska lämnas in. Jag vill godkänna den innan ni börjar bygga. (Färdighet: 1, 2, 4, 5, 7) 

Ni skriver en loggbok efter varje arbetspass. Den ska lämnas in varje gång ni slutar lektionen och den kommer att bedömas. Skriv in om ni ändrar i projektet eller om ni kommer på nya lösningar. (Färdighet 5)

Bygg en modell av huset eller bron. (Färdighet 3, 4, 5)

Gör ritning i 3 vyer. (Gleerups ID a:902) (Färdighet 5)

I slutet på detta projekt kommer detta att ställas ut och representanter för Vaxholms företagarförening kommer att utse en vinnare.

 

Du kommer att få möjlighet att utveckla din/ditt: din förmåga att

1. Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.

2. Material och dess användning.

3. Genomföra arbeten genom att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.

4. Förmågan att formulera och välja alternativ.

5. Dokumentera det ni gör genom att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

6. Kunna något om tekniska system, dess drivkrafter och hur det har förändrats med tiden.

7. Konsekvenser av de val vi gör för individ, samhälle och miljö.

Använd: Teknikbok i skolan Gleerups (hitta sidan själv) Internet.

Ange källa för allt ni skriver och värdera om det är en bra eller dålig källa.

Detta ska skrivas i en strukturerad rapport utifrån detta styrdokument.

Bedömning

Bedömningen kommer att ske utifrån:
* visade kunskaper och förmågor under lektionerna
* visade kunskaper och förmågor under konstruktionsarbete
* visade kunskaper och förmågor i  skriftliga arbeten
* visade kunskaper och förmågor i  redovisning

Uppgifter

 • Hållbar utveckling och konstruktion

 • Skrivuppgift Brokonstruktioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: