Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse När hundarna kommer

Skapad 2018-12-03 10:16 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Gymnasieskola Svenska
Läsförståelsetest till kapitlet September i romanen När hundarna kommer

Matriser

Sve
Läsförståelse När hundarna kommer

E
C
A
Läsa och sammanfatta
Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv.
Återge innehåll i skönlitteratur
Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande
Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp.
Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp.
Formulerar egna tankar utifrån berättandet
Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: