Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppsdelar

Skapad 2018-12-03 10:34 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Anpassad tom mall baserad på MCLS PP Mall skapad av Silvia Margarita Cordero Padilla
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Eleven ska utveckla följande förmågor: 1. Att prata på modersmålet 2. Att skriva på modersmålet 3. Att utveckla modersmålet 4. Att använda modersmålet i olika situationer 5. Att se skillnader mellan modersmålet och svenska. 6. Att läsa och prata om olika texter 7. Att prata om traditioner i länder där modersmål talas.

Innehåll

 

Ur skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål i Lgr11

Du ska utveckla ditt modersmål och förstärka din kultur.

Du ska kunna prata modersmål med olika människor.

Du ska kunna jobba själv eller i gruppen med dina klasskamrater.

Du ska kunna diskutera, skriva, läsa om saker som är intressanta för dig.

Du ska kunna använda olika teknik och kunna lösa problem .

Du ska kunna använda fantasi och kreativitet.

 


Tidsplan: December 2019

 

Introduktion

 Vi lär oss orden om olika kroppsdelar och träna på att läsa och skriva thailändska konsonanter samt vokaler.  

 Vi lär oss om ส.ค.ส. (nyårskort) och skapar egna ส.ค.ส. 

 

 

 

Förmågor, innehåll, arbetssätt och bedömning

Förmåga - Läsa

 

Centralt innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
Träna på att läsa viktiga ord om kroppsdelar
Eleven kan läsa enkla ord om kroppsdelar

 

Läsriktning och skrivtecknens form och ljud i jämförelse med svenska
 
 
Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människorsupplevelser och erfarenheter.
Läsa en bildbok om kroppen med hjälp 
Eleven kan ge namn kroppsdelar på thai
Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas. Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp
.
.
     

 

Förmåga - Skriva

 

Centralt innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen
Träna på att skriva ord om kroppsdelar
Eleven kan stava några enkla ord på thai på kroppsdelar.

 

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse. .

.

 

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. . Träna på att skriva och skapa en enkel berättelse eller meningar om kroppen. Eleven kan skriva och skapa enkla meningar eller en berättelse.

Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

.Förmåga - Språkjämförelse

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
.
.
Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
Skriva latinska siffror och thailändska siffror
Eleven känner till thailändska siffror.  
 
   Förmåga - Tala

 

Centralt innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Muntligt berättande för olika mottagare.
Leka och berätta kring kroppsdelar tema.
Eleven kan berätta om sina kroppsdelar
Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
Träna på att prata tydligt och ha rätt uttal
Eleven kan prata med rätt uttal.
Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. 

 

.
.Förmåga - Kultur

 

Centralt innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.

 

Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

Kroppssymboler i Thailand
Eleven känner till kroppssymboler som man använder och skall undvika i Thailand
Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang

 

Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.p

Skapa sin egna ส.ค.ส (nyårskort)
Eleven förstår vad är ส.ค.ส. och när män skickar ส.ค.ส. eller nyårskort i Thailand.

 

Övrigt

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: