Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO hösten -18, åk 2-3

Skapad 2018-12-03 11:01 i Edsta skola Hudiksvall
Grundskola 2 – 3 NO (år 1-3)
Detta har vi jobbat med under hösten.

Innehåll

 • G.O.T.W. (korta lektioner om SO/NO-ämnen vanligtvis)
 • Berättelser om natur och naturvetenskap
 • Sommaren
 • Hösten
 • Växter
  • Växtgrupper
  • Växters likheter och olikheter
  • Växtens delar
  • Fridlysta och vanliga växter
 • Kroppen (från temapaket "Muskler och skelett" samt Boken om NO åk 1-3)
  • Skelett
  • Muskler
  • Blodomlopp
  • Nerver
  • Sinnena
  • Hur vi kan påverka vår hälsa
   • Mat
   • Sömn
   • Rörelse
 • Grön flagg-tema "sopor och sortering"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: