Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1. Matematisk bevisföring

Skapad 2018-12-03 11:18 i CFL Söderhamn Hälsinglands Utbildningsförbund, VUX
Gymnasieskola Matematik
I tidigare kurser har vi visat hur matematiska bevis genomförs. Vi använde definitioner, axiom och tidigare bevisade satser för att bevisa att ett påstående är sant. Den typen av bevis kallas direkta bevis. I det här kapitlet kommer vi förutom att använda direkta bevis även bekanta oss med en bevismetod där man i stället börjar med att anta att motsatsen till ett påstående är sant. Sådana bevis kallas motsägelsebevis eller indirekta bevis.

Innehåll

Kapitel 1. Matematisk bevisföring

I det här avsnittet ska du lära dig att:

  • förklara begreppen definition och axiom
  • följa och genomföra olika typer av bevis
  • förstå skillnaden mellan ett direkt bevis och ett indirekt bevis

Beräknad tidsåtgång: 1 vecka

Uppgifter

  • Matematiska bevis

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Olika bevismetoder inom matematiken med exempel från områdena aritmetik, algebra eller geometri.
    Mat  -

Matriser

Mat
Matematiska bevismetoder

E-nivå
Begrepp
Eleven kan översiktligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av några representationer samt översiktligt beskriva sambanden mellan begreppen. Eleven kan med viss säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena i bekanta situationer.
Resonemang
Eleven kan föra enkla matematiska resonemang och värdera med enkla omdömen egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden.
Kommunikation
Dessutom uttrycker sig eleven med viss säkerhet i skrift med inslag av matematiska symboler och andra representationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: