Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den magiska dörren-ett skrivprojekt.

Skapad 2018-12-03 11:20 i Slöingeskolan Falkenberg
Grundskola 4 Svenska
Ett skrivprojekt med fokus på innehåll, språkbruk, omdöme och förbättringsarbete.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kommunikativ förmåga: Du ska träna att formulera dig i skrift, att motivera dina tankar samt att följa språkliga strukturer och normer.

Metakognitiv förmåga: Du ska träna på att ta emot och tolka omdömen, ge kamratomdömen samt att förbättra din text

Bedömning - vad och hur

Vad och Hur

-att du följer den givna strukturen på din text genom att följa givna instruktioner.

-att din text har en röd tråd genom att kapitlen hänger ihop och att texten är lätt att följa.

-att du anpassar din text till vad du skriver genomätt visa att du kan skriva berättande form, brev och punktlistor.

-att din text är målande, att du har många olika beskrivningar i form av personbeskrivningar, miljöbeskrivningar och beskrivningar av känslor.

-att du använder dig av rätt meningsbyggnad, stavning och skiljetecken

-att bilderna passar till din text utifrån kapitlens innehåll.

-att du ger omdöme om din och andras texter

-att du utifrån omdöme förbättrar din text

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta kapitelvis efter en given struktur där varje kapitel tränar olika moment.

Efter kapitlen tränas omdöme i olika form och du får möjlighet att träna på att bearbeta och förbättra din text.

Du kommer få träna på att matcha omdöme med anonym text för att lära dig se progression i texterna

Du kommer få se texter i olika progression för att veta förbättringsområden.

Du ska få träna på att förbättra din text genom utveckla anonym text.

Du kommer till vissa kapitel få rita en bild som passar till din text.

Vi kommer arbeta med digitala verktyg; iPad.

Vissa moment tränas genom att vi gör gemensamt, i par och sedan enskilt.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: