Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik förskoleklass

Skapad 2018-12-03 11:35 i Västra skolan Hudiksvall
Läs- och skrivinlärning
Grundskola F Matematik
I förskoleklass kommer vi att jobba med talraden 0-10 och hur vi delar upp dem. Vi tränar på att ramsräkna upp till 100. Under hela året tränar vi på datum, veckodagar, månader och årstider.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för matematik och förståelse för hur matematik kan användas i olika situationer.

Eleverna ska därför utmanas och stimuleras att använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem på olika sätt med olika uttrycksformer samt för att utforska och beskriva sin omvärld

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med:

*lägesord

*talraden 0-10

*ramsräkna

*geometri, mönster, former, symmetri

*hälften-dubbelt

*problemlösning

*talkompisar

*ordningstalen

*mäta, jämföra (längd, vikt, volym)

*bråk, hel, halv, fjärdedelar

*likhetstecken

*addition och subtraktion

*klockan, statistik, diagram. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: