👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 8 Samband MD 3

Skapad 2018-12-03 12:54 i Olandsskolan Östhammar
Kap 4 Samband MatteDirekt uppl 3
Grundskola 8 Matematik
Jordytan är indelad i ett rutnät där linjerna som går i riktning nord-syd kallas längdgrader, meridianer eller longituder. Linjerna som går i riktning väst-öst kallas breddgrader eller latituder. Rutnätet bildar ett koordinatsystem.

Innehåll

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig att

 • tolka olika typer av samband
 • beskriva linjära samband med hjälp av tabeller, diagram och formler
 • beskriva proportionella samband.

Så här kommer du att arbeta

 • Lärarledda genomgångar
 • Problemlösningar, enskilt och i grupp
 • Samtal och diskussioner i grupp/klass
 • Eget arbete under lektionstid
 • Eget arbete, hemma

Jag kommer att bedöma dig utifrån

 • diskussionerna i klassen och enskilt
 • inlämningsuppgifter
 • prov

Begrepp att känna till:

 • x-axel - Den vågräta axeln i ett rätvinkligt koordinatsystem.
 • y-axel - Den lodräta axeln i ett rätvinkligt koordinatsystem.
 • Tabell - Uppställning av värden i rader och kolumner
 • Diagram - Figur som visar ett statistiskt material
 • Graf - En kurva i ett koordinatsystem.
 • Formel - En ekvation (likhet) som beskriver ett samband mellan variabler
 • Linjära samband - Ett samband som kan beskrivas av en rät linje i ett koordinatsystem
 • Proportionell - En kostnad är proportionell mot en vikt om sambandet mellan kostnaden och vikten är en proportionalitet dvs att den ökar i samma takt som vikten
 • Proportionalitet - Ett samband som i ett koordinatsystem kan beskrivas med en rät linje som utgår från noll (origo) på båda axlar.

Planering 

Filmer att se

Linjära samband
https://www.youtube.com/watch?v=L5P-0ptgEbk

Proportionalitet
https://www.youtube.com/watch?v=OwmUgiNKL90

Tolka grafer som beskriver vardagliga förlopp
https://www.youtube.com/watch?v=F28YifbxZtk&index=10&t=0s&list=PLMlR9kRViXqZdixX2sO9JUV-xaJyV5P_d
https://www.youtube.com/watch?v=IBDncm06nWA 

Mönster, samband och formler
https://www.youtube.com/watch?v=zZONQyLSD3M
https://www.youtube.com/watch?v=T_vOfduNtWc
https://www.youtube.com/watch?v=AU-uHKaKG74 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9