Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning åk 6

Skapad 2018-12-03 13:20 i Sätraskolan Stockholm Grundskolor
Vi arbetar med taluppfattning
Grundskola 6 Matematik
Höstterminen arbetar vi med taluppfattning. Det handlar bl.a. om positionssystemet, taluppfattning, avrundning, de fyra räknesätten och tal i decimal, bråk och procentform.

Innehåll

Arbetssätt:

 • Arbete i Matematikboken Matteborgen 6A kap 1 + färdighetsträning på lösblad– Här tränar vi våra matematiska färdigheter och vår förmåga att uttrycka oss matematiskt .
 • Gemensamma diskussioner i helklass
 • Problemlösningsuppgifter – I uppgifterna ges möjlighet att möta olika sätt att lösa och kommunicera matematiska problem. Vi kan diskutera fördelar och nackdelar med olika metoder och även olika sätt att lösa en och samma uppgift. EPA
 • Matematiska aktiviteter – praktiska övningar, för att befästa och introducera ny kunskap.

Undervisningens innehåll:

 • Positionssystemet
 • avrundningsregler
 • Matematiska begrepp kopplade till taluppfattning
 • De fyra räknesätten och algoritmerna
 • Tal i bråkform och sambandet mellan bråkform , decimalform och procent
 • Enheterna kring längd och volym samt enhetsomvandling av dessa
 • Skapa egna problemlösningsuppgifter med matematiskt innehåll samt redovisa för lämpliga lösningar och val av metoder för att lösa ditt matematiska problem.

Bedömning:

Under detta arbetsområde kommer dina kunskaper att bedömas utifrån:

 • ett aktivt deltagande, både enskilt arbete samt gupparbete och vid enskilda samtal med läraren och diskussioner i helklass på lektioner
 • ett skriftligt prov
 • Skriva ett eget matteproblem där du visar på hur man kan lösa problemet.

 

Följande förmågor bedöms under arbetsområdet

 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

   

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik Taluppfattning åk 6

Förmågor att utveckla:
Lägre nivå
--------------------->
-----------------
Högre nivå
Problemlösning
formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Du behöver stöd för att förstå problemet och löser problemet med hjälp.
Du förstår problemet och löser problemet med hjälp.
Du förstår problemet och löser det på egen hand.
Du har flera strategier/ metoder för att lösa problemet och kan välja vilken som är lämpligast
Tillvägagångssätt
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du behöver stöd för att välja lösningsmetod för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter
Du klarar att välja lösningsmetod för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter.
Du väljer metod som är lämplig för sitt ändamål för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du väljer effektiva matematiska metoder som är lämpliga för sitt ändamål med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Begreppsförståelse
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begreppen
Du kan använda och beskriva enstaka begrepp inom det aktuella området
Du kan använda och beskriva matematiska begrepp inom det aktuella arbetsområdet
Du använder och beskriver matematiska begrepp från flera matematikområden i kända situationer
Du kan se samband mellan olika matematiska begrepp och använda dem i nya sammanhang på ett effektivt sätt. Du beskriver begrepp med ett korrekt matematiskt språk
Kommunikation skriftlig
använda matematikens uttrycksformer för att argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Du behöver stöd för att redovisa så att det går att förstå din lösning
Din skriftliga redovisning går att följa men vissa steg saknas i lösningen.
Din skriftliga redovisningen är lätt att följa och förstå. Alla steg förklaras.
Din skriftliga redovisning är välstrukturerad, fullständig och tydlig.
Kommunikation muntlig
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Du behöver stöd för att uttrycka dig matematiskt korrekt.
Du använder ett matematiskt språk som är förståligt men ibland bristfälligt
Du använder det matematiska språket och terminologin på ett relativt säkert sätt
Du använder det matematiska språket och terminologin på ett tydligt och korrekt sätt
Resonemang
föra- och följa matematiska resonemang
Du behöver stöd för att besvara och ställa frågor som delvis för resonemanget framåt
Du för/följer ett matematiskt resonemang genom att ställa och besvara frågor som delvis för resonemanget framåt.
Du för/följer ett matematiskt resonemang genom att ställa och besvara frågor som för resonemanget framåt.
Du för/följer ett matematiskt resonemang genom att ställa och besvara frågor som för resonemanget framåt samt fördjupar och breddar det.

Lägre nivå
--------------------->
-----------------
Högre nivå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: