Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Julkalendern -18

Skapad 2018-12-03 13:31 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola F Svenska Samhällskunskap Bild
Tonje i Glimmerdalen handlar om längtan. Längtan efter dem man älskar och efter svar på frågor om livet. Och efter julen så klart! Vi kommer att tillsammans lyssna på julkalendern i klassrummet. Klassen får en gemensam berättelse att diskutera och reflektera över. Vi får möta berättandes i en form där eleverna får träna sig på att lyssna och själva tänka bilder till och där de i berättelsen får möta och ta del av olika individer och livssituationer. Genom Julkalendern får vi möjlighet att arbeta med ämnena Svenska, Samhällskunskap och Bild.

Innehåll

Genomförande

 • Vi kommer att tillsammans lyssna på alla julkalendern. 
 • Vi kommer tillsammans att reflektera och diskutera innehållet 
 • Vi kommer att träna på nya ord och begrepp som dyker upp i innehållet
 • Vi kommer att rita bilder som har med berättelsen att göra. Samtidigt och efter att vi har lyssnat. Både bilder där vi följer en mall samt bilder utifrån fantasin.

 

Syfte

Julkalendern Tonje i Glimmerdalen kan kopplas till följande syften i läroplanen

SVENSKA

"Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk genom att ge dem möjligheter att läsa, lyssna på samt skriva och samtala om såväl skönlitteratur som andra typer av texter och händelser"

SAMHÄLLE

"Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla och pröva sin identitet och sina uppfattningar i möte och samspel med andra. Undervisningen ska ta tillvara olikheter och mångfald och på så sätt ge eleverna möjlighet att fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka och vara. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att utveckla tilltro till sig själva samt sin förmåga att samarbeta och att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt." 

BILD

"Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. På så sätt ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften."

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: