Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun Fyrklövern v 48

Skapad 2018-12-03 13:36 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
Matematik

Innehåll

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

  • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
  • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
  • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
  • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
  • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
  • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
  • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
  • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger Marie Landin, Emelie Holmström 

Vecka:      48

Mål- och kunskapsområde:    Matematik Värdegrund (Lika/olika)  

Nyfikenhetsfråga: Hur ser barnen lika/olika?   

 

Barnets gör:

Arbetar i de olika mötesplatserna vi erbjuder på avdelningen. Fokuserat och engagerat. Samtalar och hjälper varandra. Vill vara på avdelningen. Frågar varandra om de kan hjälpa till.

Vi ser att barnen i sina lekar jobbar med att lösa problem på olika sätt, de gillar att få uppdrag och hjälpa varandra. Vi hör att barnen använder matematiska begrepp i vardagen och tänker att våra metoder har varit framgångsrika.

Vi har använt oss av mattelandet från UR som barnen frågat efter och det har gett resultat när vi arbetat vidare med programmet och inte "bara tittat".

 

     

Pedagogerna tänker:

Barnen är intresserad  av det vi arbetar med och erbjuder. Vi samtalar och undervisar kring flera områden i matematik och kan höra att det sätter spår hos barnen. Vi hör barnen säga  "lika med", "vi har olika", "större än", "mindre än", "1+1=2".

 

Analys/sammanställning lärande: De är problemlösningsinriktade. Vi behöver ha en fördjupad nyfikenhetsfråga, för att tydliggöra och synliggöra resultat.

Har vi alla med oss? Vi har erbjudit flera olika undervisningssituationer med olika material och miljöer för att stimulera olika barns olika intressen.  Våra metoder är framgångsrika och vi ser resultat. 

Hur går vi vidare? Nästa steg?

Vi fokuserar på att arbeta med likhetstecknet och "större än/mindre än" tecknet. Vi gör ett stort likhetstecken och ett stort krockodilgap.

     

Övrigt?

     

 

Analys och sammanställning

Avdelning:      

Datum:      

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

 

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

    

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

 

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

 

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: