Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets utveckling på jorden

Skapad 2018-12-03 16:11 i Svaleboskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
LPP Mall 1 och 2 är två kvalitetssäkrade mallar, som utgår från Lgr11, framtagna för dig som arbetar som lärare i Lunds kommunala grundskolor.
Grundskola 2 Bild Svenska NO (år 1-3) SO (år 1-3)

Du ska få lära dig om jordens och livets utveckling. Vi pratar om urtiden fram till den första människoapan och gör en djupdykning i dinosauriernas tid

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Se fler syften från läroplanen nedan

Eleven ska använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Eleven ska använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Undervisningens innehåll: Vad?

Se centralt innehåll nedan

Livets början i haven.
Livet i haven och på land.

Forntida fossiler
Dinosauriernas tid.
De första däggdjuren.
Tidslinjer

 

Undervisningens innehåll: Hur?

Du kommer att få se på film och läsa i faktaböcker för att lära dig om jordens uppkomst och utveckling. 

Du kommer att göra bilder som har med livets början både enskilt och i grupp. 
Du ska arbeta med tidslinjer och placera in olika händelser på dem. 
Du ska skriva en egen faktatext om dinosaurier. Du forskar om växtätare och köttätare.                                                           

Du kommer att avbilda en dinosaurie i lera eller gips. 

Du ska få träna på att redovisa för andra. 

 

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Se kunskapskrav nedan

Bedömning

Bedömning sker under arbetets gång.

Hur du använder material och teknik när du skapar din dinosaurie.. 
Hur du med hjälp av bilder och en tidslinje visar jordens utveckling. 
Att du kan dra några slutsatser utifrån tidslinjen. 
Hur du kan använda de olika begrepp som beskriver livets utveckling.
Hur du självständigt kan söka fakta och skriva din egen faktatext. 
Hur delaktig du är i klassdiskussioner. 
Hur du genomför din redovisning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  1-3

Matriser

NO Sv Bl SO
Livets utveckling på jorden

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: