Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Liljeforsskolan, berättande text- fabler åk5

Skapad 2018-12-04 10:11 i Liljeforsskolan Uppsala
Grundskola 5 Svenska som andraspråk
Den texttyp vi ska arbeta med är Berättande text. Vi ska fokusera på den typ av berättande text som heter fabel. Vi kommer att lära oss hur fabler är uppbyggda, hur man skriver dialog och vad man ska tänka på när man planerar en fabel. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med att på egen hand skriva varsin fabel.

Innehåll

Konkretisering av målen

 

När arbetsområdet är slut ska du:

 • Kunna skriva en berättande text (en fabel) med rubrik, inledning, problem, upplösning, styckeindelning samt händelser i tidsordning.
 • Veta vad sensmoral betyder och kunna koppla texten till en sensmoral.
 • Kunna några vanliga talessätt med djur, t.ex. flitig som en myra.
 • Känna till ordklasserna verb och adjektiv. Din text ska vara skriven i preteritum och innehålla tidsord. 
 • Kunna skriva dialoger på ett korrekt sätt. 
 • Kunna bedöma din egen fabel.

 

Arbetssätt

 

 • Du kommer att få möjlighet att lyssna på, läsa och se många exempel på olika fabler.
 • Vi kommer att få arbeta gemensamt med modelltexter samt lära oss hur en fabel är uppbyggd.
 • Du kommer att få lära dig skriva dialoger, använda tidsord och ett beskrivande språk.
 • Vi kommer tillsammans i klassen planera och skriva en gemensam fabel.
 • Du kommer att själv få hitta på och skriva en fabel med egen sensmoral.
 • Du kommer att få tillbaka din fabel med feed- back och kommentarer.
 • Slutligen får du redovisa din text.
 • Du får påverka undervisningen och vara delaktig genom att välja vad din fabel ska handla om samt välja redovisningsformer. 

 

Bedömning

 

 • Hur du skriver en fabel med språklig variation.
 • Hur du använder regler för stavning och skiljetecken.
 • Hur du bedömer din egen text.
 • Hur du redovisar din fabel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
  SvA  E 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  SvA  E 6

Matriser

SvA
Fabler

Visar grundläggande kunskaper
Visar goda/relativt utvecklade kunskaper
Visar mycket goda/välutvecklade kunskaper
Skriva: Röd tråd
Din fabel har: *en inledning *ett avslut *händelser som kommer i tidsföljd
Du har utvecklat några av följande delar med beskrivande ord: *din inledning *ditt avslut *dina händelser
Du har utvecklat samtliga delar genom att variera dina ordval.
Tidsord (t.ex. först, sen, när och till sist.)
Saknas/behöver förbättras
Det finns med några tidsord,
Det finns med ett antal tidsord och de används på ett passande sätt.
Dialoger
Du använder dialoger, men det blir då och då fel med talstreck, komma, kolon och punkt
Du använder dialoger, men det blir fel med talstreck, komma, kolon och punkt på något ställe
Du använder dialoger på ett korrekt sätt med talstreck, komma, kolon och punkt
Struktur
Du tar nytt stycke när det är ny tid.
Du använder konsekvent nytt stycke vid ny tid och ibland och du varierar tidsorden. (efter en stund, några timmar senare).
Du tar nytt stycke vid ny händelse, ny tid och ny plats. Du varierar dina tidsord genom hela texten.
Tempus
Din text är till övervägande det skriven i preteritum (dåtid)
Du använder dig av preteritum genom hela texten
Problem
Saknas/behöver förbättras
Det finns med ett problem i fabeln.
Det finns med ett väl uttänkt problem i fabeln som passar väl in.
Sensmoralen (lärdom)
Saknas/behöver förbättras
Det finns med en sensmoral (lärdom).
Det finns med en sensmoral (lärdom) som passar väl in.
Säge-verb (t.ex. sa, skröt, röt, pep)
Saknas/behöver förbättras
Texten innehåller mestadels säge-verbet "sa" när någon säger något.
Texten innehåller varierade säge-verb när någon säger något. Säge-verben passar bra ihop med karaktärerna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: