Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SV Åk 5 ”Superspännande”

Skapad 2018-12-04 10:19 i Tallbackens Freinetskola Freinet
Grundskola 4 – 6 Bild Svenska
Under det här arbetsområdet kommer du att få träna på hur man kan skapa spänning i berättelser samt skriva en egen spännande berättelse.

Innehåll

 Beskrivning av arbetsområdet

Under det här arbetsområdet kommer vi att undersöka vad det är som gör en berättelse spännande. Vilka knep använder sig författare av? Vad är viktigt att tänka på för att skapa spänning i berättelser? Vi använder oss sedan av våra kunskaper och skriver en egen spännande berättelse. 

Vad ska jag som elev utveckla? 

 

Övergripande syftesmål: Genom undervisningen kommer du som elev att ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

* Formulera dig och kommunicera i tal och skrift 

* Skapa och bearbeta texter, själv och tillsammans med andra

* Anpassa språket efter mottagaren

* Kommunicera med bilder

 

Det innebär att du under detta arbetsområde kommer att få möjlighet att utveckla din förmåga att:

* Skriva berättande text

*Hålla en röd tråd  i ditt skrivande.

* Skriva miljöbeskrivningar

* Skriva gestaltande beskrivningar.

* Variera meningarna.

* Ge och ta emot respons

* Bearbeta texten utifrån respons.

* Använda vanliga skrivregler. 

* Måla bilder för att illustrera din text.

 

 

 

Vad ska vi arbeta med? (Centralt innehåll)

Nedan anges  det kunskapsstoff som du kommer att möta under detta tema (se länkar till läroplanen)

 

Hur ska vi arbeta? 

Moment

- Gemensam läsning av spännande texter och diskussioner utifrån texternas innehåll och form.

- Hur vi kan inleda våra texter? Genomgång och arbetsuppgifter.

- Meningsbyggnad, hur vi kan variera meningarna? Gemensamt och individuellt.

- Genomgång av språkliga knep för att skapa spänning. 

- Miljöbeskrivningar - vi tränar på att använda alla sinnen och skriver egna miljöbeskrivningar.

 

Vi planerar och skriver en egen spännande berättelse.  Vi jobbar med kompisrespons och bearbetar våra texter utifrån den respons vi fått.

Vi illustrerar våra berättelser.

 

Bedömning 

 

Under arbtsområdet kommer vi att bedöma på vilket sätt:_

du kan skriva en egen berättande text 

du kan hålla en röd tråd i ditt skrivande (med tydlig inledning, handling och avslutning)

du kan skriva person- och miljöbeskrivningar.

du kan ge respons

du kan ta respons och bearbeta din text.

du kan illustrera din text med egna bilder

du kan använda vanliga skrivregler (skiljetecken, stavning).

 

Se matris nedan. 

 

Vi bedömer detta löpande (under arbetets gång) samt genom att du delar din berättelsen för respons och bedömning via Drive. 

 

 

Uppgifter

 • Skrivtips!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Bl
SV Berättande text - åk 4-6

Jag...

-------------->
-------------->
-------------->
INNEHÅLL
...skriver berättande texter med begripligt innehåll
 • Sv  E 6
...berättar vad som händer och vad huvudpersonen gör handlingen går att följa (röd tråd) begripligt
...berättar vad som händer och vad huvudpersonen gör ...och hur huvudpersonen upplever det handlingen går att följa (röd tråd) relativt tydligt
...berättar vad som händer och vad huvudpersonen gör ...och hur huvudpersonen upplever det ...och beskriver orsaker och följder av händelser (varför?) handlingen går att följa (röd tråd) tydligt
GESTALTANDE BESKRIVNINGAR
...skriver berättande texter som innehåller gestaltande beskrivningar...
 • Sv  E 6
...beskriver hur känslan visar sig på minst ETT ställe i texten enkla
...beskriver hur känslan visar sig ...både i ansikte, kropp och i vad du gör/säger på FLER ÄN ett ställe i texten utvecklade
...beskriver PÅ FLERA SÄTT hur känslan visar sig ...både i ansikte, kropp och i vad du gör/säger på FLERA ställen i texten väl utvecklade
STRUKTUR
...skriver texter med fungerande struktur
 • Sv  E 6
...använder några sambandsord (t.ex. och, men) i huvudsak fungerande
...använder några OLIKA sambandsord (t.ex. och, men, sedan, fast) ...delar in texten i stycken på något ställe relativt väl fungerande
...använder några OLIKA sambandsord (t.ex. och, men, sedan, fast) ...delar in texten i stycken väl fungerande
SPRÅKLIG VARIATION
...skriver texter med språklig variation
 • Sv  E 6
...använder några synonymer så att jag inte behöver upprepa samma ord viss
...använder FLERA synonymer ...eller omskrivningar. jag börjar mina meningar på olika sätt förhållandevis god
...använder flera synonymer ...eller omskrivningar. jag börjar mina meningar på olika sätt jag växlar mellan långa och korta meningar god
SKRIVREGLER
...använder regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet
 • Sv  E 6
...sätter oftast ut punkt, utropstecken, frågetecken och stor bokstav på rätt sätt ...jag stavar oftast rätt. mina stavfel stör inte förståelsen ... använder oftast rätt tempus med viss hjälp viss säkerhet
...sätter ut punkt, utropstecken, frågetecken, stor bokstav ...och oftast kommatecken på rätt sätt ...jag stavar oftast rätt. mina stavfel stör inte förståelsen ...använder oftast rätt tempus genom hela texten. relativt god säkerhet
...sätter ut punkt, utropstecken, frågetecken, stor bokstav ...och kommatecken på rätt sätt ...mina stavfel är ytterst få ...använder alltid samma tempus genom hela texten god säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: