Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snigel

Skapad 2018-12-04 11:35 i Grindskolan Norrtälje
Grundskola F Slöjd
Lilla snigeln behöver små täta stygn för att hålla ihop, det ska du få lära dig att sy i detta projekt.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska:

 • öva på att följa en arbetsbeskrivning.
 • lära dig hur du använder material och verktyg på ett lämpligt sätt.
 • öva på att värdera och sätta ord på din arbetsprocess med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

Undervisningen kommer att ske enligt följande:

 • vi kommer att gå igenom uppgiften tillsammans på lektionen.
 • du kommer att följa en skriftlig arbetsbeskrivning och få enskild stöttning under arbetets gång. 
 • du ska själv designa din snigel, vilka färger ska den få?
 • du kommer att öva på att sy för hand, fästa, knyta och göra snabbknutar.
 • vi kommer att prata om materialens ursprung. Vad är egentligen filttyg?
 • du kommer att ge en enkel redovisning där du använder dig av ord och begrepp som ingår i detta arbetsområde.

Tidsplan:

HT 19.

Bedömning

Jag bedömer:
 • hur du arbetar utifrån instruktionerna - följer du arbetsbeskrivningen?
 • hur du tar vara på tiden på lektionerna - fokuserar du på uppgiften?
 • hur du driver ditt arbete framåt - behöver du mycket hjälp eller kan du jobba på själv?
 • hur du beskriver arbetsprocessen - hur gick det och varför?
 • hur du använder begreppen som hör till arbetsområdet - fästa, knyta, nåla, mall, 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  C 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  C 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  C 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
  Sl  C 6
 • Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  C 6
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  A 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  A 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
  Sl  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  A 6
 • Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: