👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2018-12-04 13:29 i Håstaby förskola Hudiksvall
Förskola
Hudiksvalls kommuns förskolors mall för pedagogisk planering

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt

Tidsperiod: December 

Förskolans namn: Håstaby fsk 

Grupp: Östergården 

Barnens ålder:3-5 

År och datum:: 20181203

 

Vilket innehåll ska behandlas? Matematik 
-

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? Se nedan
-Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?

-samarbete

-respekt

- problemlösning
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- Självkänsla, tillit


- delaktighet

- fantasi 

- kreativitet 

 

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Vi kommer att på morgonsamling ha kalenderdragning. Ett matematikupdrag/dag kommer att finnas i vår brevlåda som tomten har lämnat . Uppdragen gör tillsammans med hela barngruppen.

Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

Genom att vara lyhörda och uppmärksamma . Barnen utför alla uppdrag . Pedagogerna på Östergården 
-Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?

Dokumentationer, lärprocessvägg och Unikum 
-Planeringen upprättad av: Anna, Anita, Carina 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför?

-Ja, vi har haft uppdrag till barnen varje dag. De har samarbetat och löst problem.

 

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Barnen har tyckt det varit jättekul att få uppdrag av tomten, de har varit väldigt delaktiga i samlingarna. Många är duktiga i matematik, tex i addition och subtraktion. De kan samarbeta och vänta på sin tur. De yngre barnen lär sig mycket av de äldre barnen.

Beskriv barnens inflytande och delaktighet. 
- Alla har fått visa hur de löst olika matteuppdrag. Barnen har varit aktivt delaktiga i samlingarna.
De har fått turas om att hämta posten från tomten.

Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?

De fångade barnens intressen och de tyckte det vsr kul. De såg fram emot samlingarna.

Genom dokumentationer, diskussioner och observationer.
-


Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Vi utmanar barnen med det som de är intresserade av.

Nästa år vi har mattekalender kan vi utveckla och lägga till.


Utvärderingen gjordes av: Anna, Carina och Anita

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö98 Rev. 2016