Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koordinatsystem och lägesmått

Skapad 2018-12-04 13:45 i Alléskolan Lerum
Vi arbetar med kapitel tre och fyra i boken
Grundskola 6 Matematik
Koordinatsystem och lägesmått används bland annat för att visa samband mellan olika storheter, t.ex pris och vikt eller arbetstid och lön.

Innehåll

Centralt innehåll

Detta är vad arbetsområdet innehåller och vad du ska kunna när arbetsområdet är avslutat.

Koordinatsystem och lägesmått

 • Rita ett koordinatsystem är och sätta ut koordinater för punkter
 • Läsa av och rita diagram med proportionella samband
 • Redogöra för, och kunna räkna med, lägesmåtten medelvärde, medianvärde och typvärde

Planering

 

Dag

V

Avsnitt/Uppgifter

Tisdag

48

Programmering

Fredag

 

Genomgång prov

Måndag

49

 Koordinatsystem och lägesmått

Koordinatsystem: uppgift 1-7

Tisdag

 

Rörelse i koordinatsystem: uppgift 8-11

Punkter på linje: uppgift 12-14

Fredag

 

Proportionella samband: uppgift 15-24

Måndag

50

Proportionella samband: uppgift 25-29

Lägesmått: uppgift 30-34

Tisdag

 

Lägesmått: uppgift 35-39 samt ”Arbeta tillsammans”

Fredag

 

DIAGNOS

Måndag

51

Egen fördjupning

Tisdag

 

Vadå normal?

Fredag

 

Avslutningsdag

Måndag

2

Studiedag

Tisdag

 

Egen fördjupning

Fredag

 

Egen fördjupning

Måndag

3

Egen fördjupning

Tisdag

 

Repetition

Fredag

 

PROV: KOORDINATSYSTEM OCH LÄGESMÅTT

 

Redovisning och prov

Fredagen den 18 januari

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: