Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ellära åk 7

Skapad 2018-12-04 15:18 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 7 – 9 Fysik
Vi lär oss om el och elanvändning och att göra enkla elektriska kopplingar och ritar kopplingsscheman.

Innehåll

Efter området ska du kunna:

Veta vad en atom består av och kunna rita en atom

Ge några exempel på vad vi använder el till

Förklara statisk elektricitet och kunna något sätt att skapa statisk eletricitet

Förklara vad som menas med elektrisk ström och sluten krets

Enheterna för ström och spänning

Veta hur blixten i ett åskväder uppstår och vad man kan tänka på vid åskväder

Veta att ett batteri har en pluspol och en minuspol

Veta vad en ledare är och ge exempel på bra ledare

Veta vad en isolator är och ge exempel på isolatorer

Förklara vad resistans är och hur det påverkar strömstyrkan

Förstå och kunna förklara skillnaden mellan seriekoppling och parallellkoppling

Kunna göra elektriska kopplingar utifrån ett givet kopplingsschema

Kunna rita upp kopplingsscheman med korrekta symboler

Veta lite om elsäkerhet

 

Bedömning:

Skriftligt prov vecka 13

Laborationer: genomförande och utvärdering

Löpande i lektionsarbetet

 

 

Filmer:

 

 

Bra begrepp:

Atom, elektron, proton, neutron, strömstyrka, spänning, sluten krets, kortslutning, resistans, parallellkoppling, seriekoppling, statisk elektricitet, elektrisk ström, attraktion, repulsion.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: